לאורך הירקון


 

"וּמֵי הַיּרְַקוֹן, והְָרַקּוֹן; עִם הַגּבְוּל, מוּל יפָוֹ" (יהושע י"ט, מ"ו)

נחל הירקון הוא סמן משמעותי מאוד בנוף המקומי - גיאוגרפי, עירוני, אנושי ותרבותי. לאורך התרבות האנושית כתבו עליו, חקרו אותו, השתמשו בו - והתיישבו בסביבתו. צורכי האדם ויכולותיו השתנו עם השנים, אך הירקון עודנו בעל חשיבות רבה: הוא היה ועודנו גבול, מקום מרכזי בתכנון העירוני, מקום לשימוש ולשימור.

 

בסנדלים לאורך הירקון

עיר ונחל: על חשיבות הירקון בהתפתחותה של עיר

כיתות ד-ו

 

נעלה לתל קסילה ונשקיף על פארק הירקון; נבין את חשיבותו של הירקון בחיינו: כמעגן וכנמל,

כגבול עירוני, כמקום לבילוי ולספורט וכסמל; במרכז "אדם ועמלו" נתחקה אחר אופני השימוש

השונים לאורך השנים במי הנחל.

משך הפעילות: כשעתיים