602 מוזיאון ארץ ישראל

מצבי קיצון - נייר ישראלי - בתי ספר על יסודיים