603 מוזיאון ארץ ישראל

נאום תשובה לרה חובלים איטלקי - בתי ספר על יסודיים