Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  17 / 292 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 17 / 292 Previous Page
Page Background

15

קעקועים: בין השבטי לאוניברסלי

העדויות האנתרופולוגיות וההיסטוריות מספקות אף הן מידע רב על

מנהג קעקוע הגוף. הקעקוע הפולינזי הינו אחד המורכבים והמפוארים ביותר

מסוגו ומייצג שיא אמנותי אשר אינו נופל ממפעלים אמנותיים שונים ברחבי

הידע המצוי על אודות הקעקוע הפולינזי מבוסס בעיקר על תצפיות

23

העולם.

של נוסעים מערביים במסעות מחקר למן המאה ה־81. אלו שאפו להבין את

התופעה ולמגר אותה בו־זמנית. במהלך מסעו הראשון של קפטן קוק לפולינזיה

בשנים 8671-1771 תועדו קעקועים ילידיים בידי חוקר הטבע שהתלווה אליו,

ג'וזף בנקס, שהתייחס למנהג בביטול. מאוחר יותר, המיסיונרים שהגיעו לאזור

התנגדו למנהג קעקוע הגוף בראותם בו פולחן פרימיטיבי ואמונה טפלה. בהמשך

הגיעו הקולוניאליסטים, שנאבקו ביניהם על האחיזה באיים, בזבזו את משאבי

הטבע המקומיים ואילצו את הילידים לעבוד בעבודות כפייה ואף ללבוש

מלבושים אירופיים. בתגובה, נהפך הקעקוע בקרב הילידים לסמל ההתנגדות

הקולוניאליזם

24

להשפעה האירופית ומתוך כך נאסר בידי השליטים החדשים.

האירופי באיי פולינזיה הוביל לכך ששבטים שלמים נכחדו, רבים מן הילידים

גורשו או אולצו בין השאר לחדול להתקעקע, וכך תוך כמה מאות שנה הלכו

25

ונעלמו רוב מסורות הקעקוע.

האמונה של הילידים באיי פולינזיה היא אמונה אנימיסטית, ולפיה היקום

נשלט בידי כוחות נסתרים. אמנים ומומחים שונים, ביניהם בתחום הקעקוע,

שהייתה מן המלאכות החשובות ביותר, יכלו לתקשר עם אותם כוחות ועבדו

ככל הנראה בחסות אלוהות פטרונית. כמו כן, יכלו המקעקעים לשלוט ב"מאנה"

של המתקעקעים שלהם, ואף להעביר להם "מאנה" (כוח על־טבעי השוכן בתוך

אובייקטים ומהויות של הטבע וכן בסובייקטים כמו למשל בני האדם — ובהקשר

26

זה המתקעקעים או המקעקעים).

בכל רחבי אפריקה נהגו פרקטיקות צילוק וקעקוע מגוונות ואף כאלו

המשלבות צילוק וקעקוע בדיו ליצירת מעין קעקוע בתבליט. במאות ה־91-02

הקולוניאליזם האירופי באזור זה כמו גם פעילות מיסיונריות נוצרית נמרצת

דיכאו אמונות ואמנויות ילידיות מסורתיות והביאו לצמצום משמעותי בתפוצת

המנהג. עם זאת, קעקוע הגוף עדיין נהוג במדינות דוגמת אתיופיה, קמרון, מאלי,

27

קונגו, בנין ומוזמביק.

קהילות כפריות וקבוצות אתניות אשר מקורן בצפון אפריקה (אלג'יריה,

מרוקו, תוניס, לוב, מצרים) כמו הברברים המכונים גם "אמזיג" או שבטי נוודים

כמו הטוארג במאלי שבמערב אפריקה — כל אלה קיימו פרקטיקת קעקוע עשירה

בעיקר בשל אמונה ייחודית ששילבה אסלאם ואנימיזם. בעבר, נהגו לעטר ילדים