Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  22 / 292 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 22 / 292 Previous Page
Page Background

קעקועים — גוף האדם כיצירת אמנות

20

המעידים על עיסוק בזנות, מאחר שיוחס להם כוח הגנה מפני מחלות מין. טאסי

שולל פרשנות זו ומציין כי זו גישה של העולם הקלאסי (שסימן את הפושעים

והעבדים בקעקועי פנים), ואילו במצרים העתיקה קעקועים על גופן של נשים

לפי ביאנצ'י, הארוטיקה, כפי שהיא

42

קשורים בפריון והגנה מפני מוות בלידה.

משתקפת בצלמיות עם תיאורי קעקועים מתקופת הממלכה התיכונה במצרים,

מצביעה על זיקה בין הקעקועים ובין פריון והחיים אחרי המוות. בנוסף, מוצע

כי מומיות מצריות עתיקות שקועקעו הן של נשים שהשתתפו בפולחן האלה

43

חתחור ותפקידן היה קשור במוסיקה.

האדריכל והוגה הדעות אדולף לוס הוקיע בראשית המאה העשרים את

הדחף לקישוט ואורנמנטליזם ושיבח את הפונקציונליזם והמינימליזם. לדבריו:

"אדם מודרני המקעקע את עצמו הוא פושע או אדם מנוון... יש בתי סוהר שבהם

לשמונים אחוזים מן האסירים יש כתובות קעקע. המקועקעים שאינם במאסר

הם פושעים בכוח... אם אדם מקועקע מת חופשי, הוא בעצם נפטר כמה שנים

44

לפני שביצע רצח."

בשנים 3391-5391 בחן הפסיכיאטר וולטר ברומברג את תופעת הקעקוע לאור

התיאוריה הפרוידיאנית וקבע שלל מניעים פתולוגיים העומדים מאחוריה. הוא

ניתח דוגמאות קעקוע פופולאריות ומצא בהן ביטוי לפנטזיות סאדו־מזוכיסטיות,

פסיכיאטרים אחרים האמינו, כי

45

לרגשי אשמה, לדחפים הומוסקסואליים ועוד.

סמלי קעקוע יכולים לבטא נטיות סכיזופרניות, התנהגות אנטי־חברתית, חוסר

46

ביטחון עצמי, תוקפנות וסטייה.

פרשנויות חדשות רואות בפעולת הקעקוע ביטוי חזותי לטראומה וכאב או

47

לחילופין שריון מגן ואקט של ריפוי והעצמה בהתאם למצב התודעה של הפרט.

סמלי הקעקוע מציגים לעתים תכנים מודחקים ולא־מודעים — תכנים שעמם

הנפש מתקשה להתמודד המשתקפים אלינו במפגש עם המציאות. קעקועים

יכולים להוות תזכורת יום־יומית על פני העור לחיי הנפש ולעתים אף לאפל

48

ולמטריד.

קעקועים בקרב אסירים מתועדים לראשונה באיטליה בשנת 6781 אצל

לומברוזו, פסיכיאטר וקרימינולוג. הוא סבר כי קעקועים הם דרך יעילה לאבחן

50

ואכן, במילון שערך מסווגים סמלי קעקוע על־פי אישיותו של הפושע.

49

פושעים.

גם בצרפת באותה תקופה, נדרשו קצינים לתעד קעקועי אסירים, משום שהללו

שימשו הוכחת זהות בבית משפט. לקסנייה, פרופסור לרפואה מצרפת, יצר אף

הוא מילון מקיף הכולל כאלפיים דגמי קעקוע של אסירים. הבחנות פסבדו־

מדעיות אלה כבר מזמן אינן רלוונטיות אך מהוות תיעוד מרתק לדעות קדומות