Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  9 / 292 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 9 / 292 Previous Page
Page Background

7

להנהלת מוזיאון ארץ־ישראל, תל־אביב, שהאמינה בחשיבות התערוכה

והצגתה לקהל הרחב.

לצוות העובדים במחלקות המוזיאון השונות שנרתמו למלאכת התערוכה

והקטלוג, ובעיקר לד"ר איתן איילון ולאנריאטה אליעזר-ברונר.

לכותבי המאמרים בקטלוג התערוכה: ד"ר לארס קרוטק, אביב שונפלד, פרופ'

מאיר בר־אילן, מרדכי לוי, אמיליה קלם אוסטרד ומלכיאלה בן־שבת.

למקעקעים ולמקעקעות השבטיות ולכל החוקרים והחוקרות באשר הם

המשמשים לי השראה תמידית. לכל שותפי ושותפותי לדרך, במחקר, בהשראה

וביצירה המשותפת.

לבתי זוהר ולכל בני משפחתי, שתמכו ועודדו.

יסמין ברגנר

אוצרת התערוכה

תודות