צוות המוזיאון - מוזיאון ארץ ישראל

צוות המוזיאון


לשכת מנכ״ל

אוצרות

אגף החינוך

זכויות יוצרים וארכיון הצילום

  • מנהלת זכויות יוצרים וארכיון הצילוםניצה בשקין יוסף03-7455744nitzab@eretzmuseum.org.il

אולמות / פלנטריום

  • אחראי אולמות קובי עטר03-7455759 kobia@eretzmuseum.org.il
  • אחראי פלנטריוםאורי ממי03-7455732