תקנון תכנית אדם וסביבה (מצוינות במוז"א) - מוזיאון ארץ ישראל

תקנון תכנית אדם וסביבה (מצוינות במוז"א)

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את המידע אודות התכנית ואת נהלי ההרשמה והתשלום לתכנית "אדם – סביבה: מגלים, חיים, שומרים (מצוינות במוז"א)" שלהלן ולאשר אותם בטופס ההרשמה

מידע כללי

מוז"א, מוזיאון ארץ ישראל והמחלקה לחינוך יסודי בעיריית תל אביב-יפו שמחים לפתוח זו השנה ה-14 את התכנית אדם – סביבה: מגלים, חיים, שומרים (מצוינות במוז"א). התוכנית מיועדת לתלמידים נבחרים מכיתות ה-ו בבתי ספר ברחבי העיר, והיא מבוססת על תכני המוזיאון העוסק בתרבות המקומית בעבר ובהווה מנקודת מבט רב-תחומית. תצוגות הקבע והתערוכות המתחלפות במוזיאון נוגעות בתחומי תרבות מגוונים, בהם ארכאולוגיה, אומנויות שימושיות (קראפט), אמנות, צילום, היסטוריה ואתנוגרפיה.

במהלך 13 מפגשים יגיעו התלמידים שנבחרו לתוכנית אל המוזיאון, יכירו אותו מקרוב ויגלו את החיבורים המפתיעים בינם לבין אנשים, אירועים ומקומות מן העבר – והכל בדגש על למידה עצמאית וקבוצתית חוקרת וחווייתית.

לצד התכנים המגוונים, התוכנית מייצרת מפגש מתמשך בין תלמידים מ-22 בתי ספר שונים בעיר. אנו מאמינים ומקווים שהשילוב הייחודי בין ההיבט הלימודי להיבט החברתי יתרום לתחושת השייכות של התלמידים לסביבה העירונית ולמעורבותם בקהילה שבה הם חיים.

מטרות התוכנית

 • להפגיש את התלמידים עם עולמות תוכן חדשים.
 • להעמיק את הידע על העבר המקומי תוך התייחסות וחיבור להווה.
 • לקרב את התלמידים למוזיאונים ולחקר התרבות.
 • לייצר קשרים חברתיים בין ילדי העיר.
 • לחזק את תחושת השייכות של התלמידים לעיר ולקהילה.

מבנה התוכנית

 • 13 מפגשים שבועיים, כל מפגש בן שש שעות (14:00-08:00). באחריות ההורים להביא את המשתתפים לנקודת המפגש ולאסוף את המשתתפים בזמן. למען הסר ספק, המוזיאון לא אחראי על משתתפי התוכנית לפני תחילת המפגש ולאחר סיומו.
  *הפעילות תתקיים בשתי קבוצות של אותה שכבת גיל. בכל קבוצה עד 25 משתתפים. בסמסטר א' ייקחו חלק תלמידי כיתות ו', ובסמסטר ב' ייקחו חלק תלמידי כיתות ה'.
 • לכל קבוצה מתלווה מדריך או מדריכה קבוע.ה. במקרה של העדרות מדריך/ה קבוע, ימונה מדריך חלופי.

נושאי התוכנית

התוכנית מחולקת לשלושה נושאי לימוד:

1) חקר העבר: מדוע חשוב ללמוד על העבר האנושי? מה ניתן להפיק מלמידה כזו לחיי היומיום ולתכנון העתיד? כיצד נכיר את עברנו? מהם כלי המחקר העומדים לרשותנו?

2) יחסי אדם-סביבה: אקלים ומים, חקלאות, ניצול משאבי טבע, התיישבות ואקולוגיה: מה הייתה ההתייחסות למרכיבים אלו בחברות הקדומות? מה ההתייחסות אליהם כיום? כיצד ניתן לשמור על הסביבה גם למען העתיד?

3) תרבויות נפגשות: כיצד נוצרים מפגשים בין תרבויות? מהם האתגרים ומהן ההזדמנויות הטמונים במפגש בין תרבויות?
הציר המשותף לנושאים הנלמדים הנו חקר העבר תוך התבוננות אל ההווה ואל העתיד.

פרויקט מסכם: לקראת סיום התוכנית יכינו התלמידים פעילות דיגיטלית וסרטון בעקבות מפגשי התוכנית. התוצרים יוצגו להורים במפגש מסכם חגיגי.

המפגשים נערכים בגלריות, בכיתות ובשטחי החוץ של המוזיאון וישולבו בהם סיורים, מפגשים עם חוקרים ובעלי תפקידים במוזיאון, עבודות חקר עצמאיות, פעילויות חווייתיות, משחקים דיגיטליים, התנסויות בחומרים ובטכניקות, סדנאות יצירה ועוד.
קריטריונים לבחירת תלמידים:

הקריטריונים לבחירת התלמידים גובשו בשיתוף פעולה בין מנהלי ומנהלות בתי הספר, האגף לחינוך יסודי וצוות אגף החינוך במוז"א. המנהלים.ות מחויבים.ות לעמוד בקריטריונים ולשלוח את התלמידים המתאימים ביותר על פי שיקול דעתם, וזאת כדי להבטיח את איכות התוכנית והנאת התלמידים. יובהר, מוז"א רשאי בכל עת להוציא תלמידים מהתכנית בשל אי עמידה בקריטריונים המנויים להלן, בשיקול דעתו הבלעדי של מוז"א.

להלן הקריטריונים:

 • התנהגות ללא רבב
 • יכולת למידה תהליכית
 • רצינות ויסודיות
 • כישורי שפה ויכולות ביטוי גבוהות
 • כישורים חברתיים טובים מאוד ויכולת גבוהה לשיתוף פעולה עם אחרים
 • מכוונות עצמית
 • אחריות אישית גבוהה
 • סקרנות

נהלי הרשמה ופרטי תשלום

רישום לתכנית מהווה הסכמה לתנאי התקנון הנוכחי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לשם השלמת הרישום יש לאשר את נוסח התקנון בטופס הרישום לתכנית.

תוכנית "אדם וסביבה: מגלים, חיים, שומרים" (מצוינות במוז"א) מופעלת על ידי אגף החינוך של מוז"א וממומנת בחלקה על ידי המחלקה לחינוך יסודי בעיריית תל-אביב. על ההורים מושת תשלום בסך 895₪ עבור השתתפות בתוכנית. ניתן לפרוס את התשלום ל-3 תשלומים ללא ריבית. השתתפות בתוכנית מותנית בהסדרת התשלום לפני תחילת הפעילות. התשלום יתבצע באתר המוזיאון.

באישור התקנון אני מסכימ/ה כי אתם או מי מטעמכם תהיו רשאים ליצור איתי קשר גם לאחר סיום התכנית לצרכי סקרים ומעקב בקשר לתכנית.

נבקש ליידע אתכם כי במהלך התכנית יצולמו המשתתפים ע"י המדריכ/ה לצורך שיתוף בקבוצת הווטסאפ של התכנית.

החזר כספי ודמי ביטול

יובהר כי השתתפותו של תלמיד בתוכנית מותנית בהחלטת הצוות החינוכי של מוז"א, עיריית תל-אביב- יפו, בית הספר והורי התלמיד/ה. בכל עת יכול כל אחד מהגורמים להחליט על ביטול ההשתתפות.

במידה וביטול ההשתתפות ייעשה על ידי ההורים או במקרה של ביטול על ידי מוז"א בשל אי התאמה, יחולו ההוראות הבאות לעניין ההחזרים הכספיים:

 • יש להודיע על ביטול השתתפות בתוכנית בכתב למשרדי אגף החינוך במוז"א, מוזיאון ארץ-ישראל לכתובת הדוא"ל: [email protected]
 • בעת ביטול ההשתתפות בתוכנית לאחר המפגש הראשון אך לפני המפגש השני, ייגבה סך של 100 ₪ כדמי ביטול.
 • בעת ביטול ההשתתפות בתוכנית לאחר המפגש השני אך לפני המפגש השלישי, יגבה סך של 200 ₪ כדמי ביטול.
 • בעת ביטול ההשתתפות לאחר המפגש השלישי אך לפני המפגש הרביעי, יגבה סך של 350 ₪ כדמי ביטול.
 • בעת ביטול ההשתתפות בתוכנית החל מהמפגש הרביעי ואילך, לא יינתן החזר כספי.
 • היעדרות של יותר משלושה מפגשים במהלך השנה, תביא להוצאה מהתוכנית, ללא החזר כספי.
 • לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא, לרבות מחלה.