השתלמויות לצוותי חינוך וסטודנטיםאנו מזמינים את צוותי החינוך והסטודנטים להתנסות והעשרה בסביבת לימוד רב-תחומית שבה נבחן את הסיפור האנושי-תרבותי של ארץ-ישראל דרך הארכיאולוגיה, האתנוגרפיה וההיסטוריה התרבותית. אנו מציעים מגוון תכניות של חוויה לימודית ותרבותית המרחיבות ומעשירות את עולמות הידע שלהמשתלמים.

 

אנו עומדים לרשותכם לבניית ימי השתלמויות בהתאם לאופי וצרכי הקבוצה. בכל השתלמות ניתן לשלב בין סיורים בתצוגות הקבע, התערוכות המתחלפות, הרצאות וסדנאות, בהתאם לתכנים.

 

קורסים

 

שלושה מוזיאונים - שלוש גישות

קורס הנערך בשיתוף עם בית התפוצות ועם מוזיאון תל-אביב לאמנות ומאפשר הצצה אל עולמם של שלושה מוזיאונים והדגשת המייחד והמאפיין כל אחד מהם.

הקורס בהיקף 56 שעות, מוכר לגמול השתלמות, מיועד למורי ארגון המורים.

מתקיים בימי שישי אחת לשבועיים.

 

אקדמיה פוגשת מוזיאון

סדרת מפגשים עתירי אתגר ומחשבה, המיועדת בעיקר לסטודנטים ומאפשרת למידה פעילה מחוץ לאולמות ההרצאה. הפעילות תכלול הדרכות, הרצאות וסדנאות בהתאם לתכני התערוכות.

 

שלישי במוז"א - כשהרצאה פוגשת תערוכה

סדרת מפגשי תרבות וידע בהשראת תערוכות המוזיאון. המפגשים נערכים בימי שלישי, הראשון בכל חודש, בשעות הבוקר 10:00-12:30.

 

ימי השתלמות

 

המוזיאון כמשאב חינוכי

מבוא לחינוך מוזיאלי. עקרונות הלמידה החקרנית - למידה באמצעות חפצים, תרגילים, התנסויות וסדנאות חשיבה ויצירה של המשתלמים. לכל קבוצה תותאם תכנית מיוחדת על-פי צרכיה.

 

מעריכים מוזיאון

ערכם וייחודם של חפצים במוזיאון נמדד על פי מספר אמות מידה: מידת נדירותם, שיטות ייצורם, הסיפורים שמאחורי מציאתם ועוד. בסיור בתערוכות נבחרות, נשמע כיצד נבנו האוספים, כיצד הם נשמרים, מהם דרכי הצגתם ועוד.

 

מדיה חזותית: מוזיאון בעין תקשורתית

המוזיאון כמדיום חזותי - אלו מסרים ורעיונות הוא מעביר? כיצד הם באים לידי ביטוי? ומהי המציאות התרבותית והחברתית אותה הם משקפים? התכנית מתמקדת בעיקר בתערוכות הצילום.

 

אוצר יוצר

מפגש ייחודי ומקצועי המיועד לסטודנטים בקורסים למוזיאולוגיה ולאוצרות, המציג את עבודת האוצרות בהקמת תערוכה חדשה משלב גיבוש הרעיון, דרך לימוד הנושא, איתור מקורות מידע, מחקר מדעי, איתור חפצים, שימורם ועד להעמדת התצוגה בשיתוף עם גורמים מקצועיים נוספים בצורה אסתטית, מעניינת ומחדשת. ההרצאה מלווה בסיור באחת מתצוגות הקבע ובתערוכות המתחלפות.

 

אקולוגיה ואיכות חיים בארץ-ישראל, בעבר ובהווה

כבר אמרו חכמינו: "...שאם תקלקל - אין מי שיתקן אחריך" (קהלת רבא ז' כ"ח).

ואכן, כבר מתקופה קדומה למד האדם כיצד לשמר את הסביבה בה הוא חי, כיצד לנצל את חומרי הטבע , כיצד למחזר את עודפי החמרים ולהפיק מהם תוצרת לתועלתו, תוך התחשבות בין אדם לסביבה, בין אדם לחברו.

מצגת וסיור במרכז אדם ועמלו ובמיתקנים החקלאיים ברחבי המוזיאון.

 

רוח האדמה

על בובות הדגן, עץ התמר, ופראג השינה

אגדות וסיפורים, שמקורם בחברות חקלאיות מסורתיות ברחבי העולם, נקשרו במסתורין האופף את המחזוריות בטבע וניבתהאדמה. ההרצאה מתמקדת במקור כוחה של האדמה בהצמחת יבול ובפולחן שקיים עובד האדמה כדי שעמלו יצלח בידיו. כדי לרצות את אלי המטר והיבול, הקריב האיכר מנחות, יצר קמיעות, מקלעות וסמלי שפע אחרים.

ההרצאה מלווה בסיור במרכז "אדם ועמלו" ובביתן הקרמיקה.

 

חשיפה מקראית

שילוב המוזיאון כסביבת לימוד בתכנית לימודי המקרא. החיבור בין הממצא החומרי לממצא הכתוב יוצר שלמות והבנה עמוקה של הנושא הנלמד: הכרות עם המיתקנים החקלאיים וסל המזונות בתקופת המקרא; מלאכות וחומרי גלם בצד אמצעי תשלום; תולדות הכתב; הבית ואורחות חיי היומיום; חקר גויי הים ועוד.

 

מדע וטכנולוגיה - בראי המוזיאון

הפעילות עוסקת במושגי יסוד והבנתם, בפתרון בעיות ובהקשרם לחברה האנושית.

הבנת התהליך הטכנולוגי תוך צפייה בכלים ובמיתקנים חקלאיים והבנת ההשפעה ההדדית שבין מדע, טכנולוגיה וחברה.

 

"ניבים יוצאים מהכלים"

הלשון העברית שזורה ניבים ופתגמים, שמקורם בחיי היום-יום בעת העתיקה. במפגש הכולל הרצאה וסיור נבדוק את מקורם של ניבים, כגון: "יצאו לו מוניטין", "רודף בצע", נחקור את משמעותם ונכיר את החפצים שבהשראתם נוצרו הניבים.

 

מאוצרות הבית היהודי

הכרות עם התרבות היהודית דרך מיצגיה החומריים, הסמליים והחזותיים. מפגש המשקף את יחסי הגומלין בין היהודים וסביבתם והשפעתם על חפצי היודאיקה ותשמישי הקדושה: תלבושות, כתובות, ספרי תורה, תכשיטים וחפצים הקשורים לחיי יום-יום ולחגים.

ניתן לשלב הרצאה: מסמכים רקומים                                                                                                                 

על חיתולים לספר תורה (ווימפלים), מנהג קהילות היהודים מגרמניה ותפוצותיהן מראשית המאה השש-עשרה ואילך, כאשר בשנים האחרונות, זוכה המנהג להתחדשות. חיתולים לספר תורה הינם בבחינת מסמכים היסטורייםהמספרים פרק ממארג החיים היהודי. תכשיט כשפה, תכשיט כמסמך התכשיט כמוהו כשפה, כמסמךבהיותו מעיד על זמן ומקום.חומריותו וסגנונו, מעידים על תקופה, על מיקומו של אדם העונד אותו,על השתייכותו האתנית, מעמדו החברתי והכלכלי. התכשיט מעין "תעודת זהות", צופן חברתי הניתן לפענוח.  בהיות התכשיט מועבר בירושה, מדור לדור, כחפץ מסמן של טקסי מעבר: בגרות, אירוסין, חתונה ולידה, מגלם הוא רכיב על-זמני, בעל משמעויות רב-רובדיות.

 

בצלם אישה

סיור בעקבות האישה באמנות הקדומה.נכיר צלמיות פריון ואלילות מקומיות, נבדוק כיצד תוארו הנשים וכיצד נעשו הפסלים.

נכיר את כלי הבית והמלאכות הביתיות, שהיו נחלתה של "אשת חיל" אז, ואולי גם היום.

 

מאתיופיה לארץ ישראל - חומר, זהות ומורשת תרבותית

המפגש כולל הרצאה העוסקת ברקע ההיסטורי והגיאוגרפי של אתיופיה ובקהילת ביתא ישראל. נכיר את מלאכת הקדרות, האריגה האתיופית, את חפצי היום-יום, את שימושיהם ואת הקשרם התרבותי .

 

"מעשה חושב" - מלאכות מסורתיות בימי קדם

סיור בכיפות היוצרים והיכרות עם כלי העבודה, הטכניקות והתוצרים של האומנים שעסקו במלאכה: הקדר, האורג, הצורף, חרש העץ, חרט העץ ועוד. נכיר את בית ארבעת המרחבים, בית ישראלי משוחזר מלפני כשלושת אלפים שנה (מרכז אדם ועמלו וביתן הקרמיקה).

 

"כחומר ביד היוצר"

נגלה את סוד קסמה של הקרמיקה, את תכונותיה המיוחדות ואת דרכי גילויו של חומר מופלא זה על ידי האדם. מגוון הכלים הקדומים מספר לנו את סיפורם של הקדמונים. ניתן לשלב סדנת התנסות בעבודה בחומר.

 

פלאי הזכוכית

נעקוב אחר גילוי הזכוכית וההתפתחות הטכנולוגיות לייצורה. נראה כיצד מוצר שהיה בתחילת דרכו נדיר ונחלתם של מעטים ועשירים הפך עם המצאת שיטת הניפוח לחומר נפוץ בעל מגוון שימושים (ביתן הזכוכית).

 

"המוציא לחם מן הארץ"

במפגש זה נתוודע לראשיתה של עבודת האדמה המסורתית כפי שנהגה במשך הדורות ונעקוב אחר החיטה, אם כל המזונות, ששורשיה נטועים במסורת ובפולקלור של עם ישראל כמו גם בתרבותו החומרית.

 

סדנאות חווייתיות ויצירתיות המהוות סיום מהנה להשתלמות במוזיאון:

"אל תפספס את הפסיפס" - לימוד טכניקה עתיקת יומין בלבוש מודרני: יצירת תמונת פסיפס ובה אחד מן הסמלים העתיקים, שפגשנו בתערוכות.

"יד המזל" - עיטור ח'מסות. הח'מסה עשויה קרמיקה ועליה הדפס עדין של דוגמאות תחרה שונות. את דוגמת התחרה נעטר בצבעים ולסיום נכין מתלה מחרוזים.

"הטביע את חותמו" - סדנת הדפס: לימוד שיטת עבודה מרתקת והכנת הדפסי צבע או הדפסי תחרה על גבי חומר.