אישה עברייה אל הדגל


נשות ארץ-ישראל בשירות הצבא הבריטי

 

‏התערוכה עוסקת בסיפור שירותן של נשים ארץ-ישראליות בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. המתנדבות הארץ-ישראליות, שנקראו להתגייס לשורות חיל העזר הטריטוריאלי (ATS) ולחיל העזר של חיל האוויר המלכותי (WAAF), ניצבו בצומת של תהליך קבלת החלטות היסטוריות. השאלה הלאומית האם להתגייס לצבא הבריטי וללבוש את מדיו, בדומה לגברים הארץ-ישראליים ששירתו בבריגדה, העלתה מחדש את ההתלבטות בין הסיוע לבריטים, יוזמי "הספר הלבן", במלחמתם באויב הגרמני המשותף, לבין ההתגייסות לצבא העברי שבדרך.
אולם, הסוגיה שעמדה במוקד הדיונים הסוערים בנושא זה נשאה אופי מגדרי - האם יהיה זה ראוי להתיר לנשות היישוב לשרת כחיילות במדים לצד חיילי הצבא הבריטי? במבט לאחור בישר גיוסן של למעלה מ-3000 מבנות היישוב לתפקידי עזר בצבא הבריטי את הקמת חיל הנשים בצה"ל, שהמפקדות הראשונות שלו נמנו עם חבורת הקצינות שהוכשרו בATS .
התערוכה מציגה את סיפורן של נשים אלה, שטרם זכה למקום הראוי לו בהיסטוריוגרפיה הישראלית, ופורשת תמונה רחבה של תופעת גיוס נשים במדים, שלא נודע לה תקדים עד אז בארץ באמצעות חומרים חזותיים מסוגים שונים.
בתערוכה יוצגו כרזות הממזגות השראה של עיצוב תעמולת הגיוס הבריטית עם פסוקי טקסט מהמקורות, כרוזים המייחדים לאישה העבריה תפקיד לאומי, תצלומים המתארים את מגוון תפקידיהן של הנשים הארץ-ישראליות בצבא הבריטי - מחסנאיות, פקידות, מבשלות, אחיות ועוד, ותצלומים אחרים המציגים את הווי החיים שנרקם במהלך השירות במחנות הצבא הבריטיים ואת פעולות התעמולה לגיוס מתנדבות נוספות שנערכו בכל רחבי הארץ. ראיונות וידאו עם כמה מהמתגייסות חושפים משהו מהממד האישי של מעשה ההתגייסות הקולקטיבי, לצד מוצגים דוגמת אותות הצטיינות ומגוון מדליות שהוענקו למתגייסות, תגים ואותות שנשאו על מדיהן, פנקסי שירות ופנקסי שחרור וכדומה, הגדות לפסח, מחזור תפילות למתגייסים היהודים בצבא הבריטי ופרסומים מיוחדים שהופקו לרגל חגי ישראל ומועדיו.

 

תערוכה זו מבוססת על מחקרה של ד"ר ענת גרנית-הכהן, על החומרים ששימשו לה כמקורות לניתוח ובעיקר על התזה שהציגה כנושאו המרכזי של המחקר.

 

אוצרת: בתיה דונר

מ- 21 בפברואר עד 31 באוגוסט 2010