הביאנלה לאומנויות ועיצוב 2020 - פעילות לתלמידי בתי ספר על יסודיים