הביאנלה השישית לקרמיקה ישראלית


עיצוב קרמי: כלים טכנו. לוגיים

 

בתערוכה הדו-שנתית המתקיימת זו הפעם השישית במוזיאון, משתתפים 110 אמנים ומעצבים, המציגים את מיטב יצירתם העכשווית. המכנה המשותף בין יוצרי קרמיקה שונים מתחומי הקדרות, העיצוב והפיסול הוא בדרך כלל דרכי העבודה והעיבוד בחומר; בשנים האחרונות מתפתחות טכנולוגיות חדשות ומעניינות בקרב יוצרים מכל תחומי העיצוב, מתוך הבנה כי חדשנות בתחום זה תביא בהכרח לתובנות חדשות ולחיבור בין היצירה בחומר לעולם הטכנולוגי שבתוכו אנו חיים.

ההקשר הרחב של התערוכה הוא היחסים בין אדם לטכנולוגיה כפי שהם באים לידי ביטוי בעיצוב קרמי עכשווי. יחסים אלו יבואו לידי ביטוי גם כנושא בפני עצמו באמצעות החומר הקרמי וגם באמצעות השימוש בשיטות עיבוד מגוונות. מנקודת מוצא זו הוזמנו יוצרים בחומר, מעצבים ואמנים, לפתח פרשנות עכשווית למונח "טכנולוגיה של הקרמיקה" תוך בחינה מחודשת של שיטות עבודה מסורתיות ותרומתן לעיצוב קרמי בן זמננו. במרחב הזה שבין תרבות לטכנולוגיה עשויים להתחולל מפגשים שונים: בין המסורתי לעכשווי, בין היי-טק ללו-טק, בין חומרי למדומה ולדיגיטלי. מפגשים אלה הניבו עבודות אשר יאפשרו לאתר מגמות חדשות הנובעות משינויים טכנולוגיים, המשקפות את השינויים המהותיים המתרחשים לנגד עינינו בתרבות ומנסחים באופן עכשווי ומחודש את המונח "טכנולוגיה של הקרמיקה" בפרט. התערוכה מתקיימת בשיתוף אגודת אמני הקרמיקה בישראל.

  

אוצרת: שלומית באומן

מ- 15 בפברואר עד- 15 ביוני 2011