דיוקן תימני


צילום וזיכרון / 1881 - 1948

כבר בסוף המאה ה-19, בשנת 1881, הגיעו ארצה העולים הראשונים מתימן והתיישבו בכפר השילוח בירושלים. מספרם גדל בהתמדה והגיע ל- 35,000 בשנת קום המדינה. במהלך כל אותן שנים היוו בני העדה יעד חשוב לצלמי התקופה שהותירו אחריהם תיעוד נדיר ומרתק. התימנים היוו לדידם של הצלמים, שרובם היו יוצאי אירופה, ייצוג של היהודי התנ"כי האגדי וה"רומנטי". למעשה מדובר במבט מורכב ורב-פנים, המשקף התייחסות אל האחר והאקזוטי מנקודת מבט אירופית ואוריינטליסטית. התערוכה תציג תיעוד דמויות תימנים בארץ-ישראל באמצעות צילומים של בכירי הצלמים של המאה העשרים בשנים 1900- 1948 ובהם, סוסקין, ליליין, בן דוב, קאאן, נרינסקי, קולודני, לרסקי, קלוגר, צדק, כרמי, גולדמן, קאפא, צלמי אמריקן קולוני ואחרים, וכן פריטים נדירים מאוסף אלכסנדר.

 

אוצר: גיא רז

עד- 30 באפריל 2012