אנשי החומר הקטנים


דמויות החומר הראשונות מתקשרות אל מיתוסי ראשית רבים, שבמרכזם יצירת האדם הראשון מהאדמה. למעשה, זאת הגרסה של ספר בראשית: "וייצר ה' אלוהים את האדם עפר מן האדמה וייפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית, ב', 7).
התערוכה "אנשי החומר הקטנים" מוקדשת לפסלונים קטנים ששימשו במקור מנחות, דמויות מרפא, לפעמים צעצועים. בתקופות המאוחרות התפשט המנהג של שימוש בדמויות כצעצועים לילדים, עד שכיום הן מוקד השראה לקדרים בני זמננו, ביניהם מישראל.
המעבר מהפסלון המשמש לטקסים לצעצוע התאפשר בשל מזעורן של המנחות האישיות, כדי שיקל לעשות בהן את השימוש שלו יועדו. את הפסלונים הלא ראויים לייעודם זה, מסרו לילדים שישמשו להם צעצועים. אך זאת לא הייתה הסיבה היחידה למעבר זה: קיימת זיקה של ממש בין דמויות החומר, שלמשל באו תחת קרבנות אדם, לבין משחקי הילדים שבהם מעמידים פנים, עושים "כאילו".
באוסף שיוצג, דמויות חומר מהעולם כולו, בובות פריון, פרשים וסוסים, חיות-בר או חיות מבויתות, לעיתים אף דמיוניות, גולות, חיילים, פסלוני קדושים, רעשנים, משרוקיות במגוון צורות וגם אוקרינות. רובן מהמאה העשרים אולם הן דומות דמיון מרתק לדמויות ארכיאולוגיות בנות אלפיים, שלושת אלפים או חמשת אלפים שנים.
יפי צורותיהן, שלעיתים קרובות הן ארכאיות מאוד, נובע במידה רבה מהמיומנות ומהשליטה של האומנים היוצרים בחומר, ומכך שהתאמנו מאז ימי ילדותם בעיצוב הדמויות האלה. מבחינה טכנית כמו גם מבחינה סמלית, פשטותן מאחזת עיניים.
עם זאת, אחרי שיטוט בין המוצגים בתערוכה, יוכלו הילדים לשאוב מהן השראה וללמוד בעונג ליצור דמויות מחומר ולשחק, לחלום, לחשוב באמצעות ידיהם.

 

אוצרת: קריסטין ארמנגו

מ- 16 ביוני עד 29 בינואר 2011