מטבעות סין


אמצעי תשלום בסין מאז ועד היום

 

התערוכה עוסקת בתולדות אמצעי התשלום לאורך ההיסטוריה העשירה ורבת התהפוכות של סין, הארץ רחבת ממדים ובעלת רבגוניות אינסופית.
אף כי היא מפוצלת על-ידי הרים ונהרות, הייתה סין מאוחדת במשך למעלה מאלפיים שנה על-ידי קיסרות ריכוזית ותרבות משותפת. חרף העובדה שסין לא הייתה מנותקת מהעולם, היא פיתחה מסורת תרבותית ייחודית שהשפיעה רבות על האזור כולו.
עד לפני זמן לא רב סין הייתה ארץ חקלאית בעיקרה, וכלכלתה התבססה ברובה על תוצרתה. האדמה עובדה בידי משפחות שנטו להסתגר ולספק את כל צורכיהן בעצמן. ואולם, עוד מקדמת דנא היו האיכרים הסינים תלויים בכלכלת השוק לרכישת כלים ואספקה. המסחר צמח עקב היווצרות תוצרת חקלאית עודפת, והתפתח מוקדם למדי, כבר בשלהי התקופה הניאוליתית (מחצית השנייה של האלף השני לפסה"נ), בזכות עושר המשאבים המקומיים. בראשית ימי המדינה, סיפק סחר החליפין כמעט את כל צורכי האוכלוסייה. תשלומים גדולים נעשו באמצעות סחורות וחומרי גלם כמו משי, תה, אורז ועוד. 
המטבעות הראשונים, ששימשו אמצעי תשלום, היו בצורת את חפירה וסכין והופיעו במפנה המאות ה-7-6 לפנה"ס, בערך סמוך להופעת המטבעות הראשונים במערב.
במאה ה-3 לפנה"ס איחדה שושלת צ'ין את המדינה וקין-שי אואנגדי היה לקיסר הראשון. בין הרפורמות שהנהיגה שושלתו הייתה הכנסת מטבע חדש ואחיד שחדר בהדרגה לכל אזורי המדינה. המטבע החדש היה עגול ובמרכזו חור מרובע -  צורה שנשמרה במשך כ-2000 שנה. על-פי המסורת הסינית העתיקה, קווי המיתאר המעוגלים של המטבע מסמלים את השמים ואילו מרכזו המרובע - את הארץ. בנוסף לסמליות הגלומה בו, שימש החור המרכזי להשחלת כמה מטבעות יחד על רצועה או חבל ליצירת ערכים גבוהים יותר - נוהג שכיח שנבע מערכו הנמוך של מטבע יחיד. למעשה, נועד החור המרובע במקורו להשחלת מטבעות על מקל בעל צורה מרובעת כדי לשייף את כולם בבת אחת על אבן;
שלא בדומה למטבעות במקומות אחרים, המטבעות הסיניים אינם נושאים דמויות, אלא סימני כתב בעלי משמעות סמלית שנועדו להאדיר את שמו של הקיסר. סימני הכתב יוצרים את הדגם ומשמשים אמצעי לזיהוי; בדרך כלל הם כוללים את שם התקופה, ערך המטבע ומקום המטבעה.  בניגוד למטבעות ה"מערביים", שנוצקו לרוב בזהב או בכסף, המטבעות הסיניים עשויים בעיקר בארד ובטכניקת היציקה המסורתית בת 2500 שנה. 
חקר אמצעי התשלום, מערכת הכספים והופעת המטבעות השונים מספק עדות חשובה על השינויים הרבים - מדיניים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים -   שהתחוללו בסין לאורך התקופות.

 

 אוצרת: ססיליה מאיר  
מ- 23 בנובמבר 2010 עד 5 במרס 2011