לאורך הירקון


 
יגאל פלינט, צילום 


בין מעיינות הירקון בפארק אפק לשפך הירקון לים עובר מסלול האופניים שבחר יגאל פלינט לצלם כחלק משגרת הרכיבה שלו מזה שנים. ואכן העבודות בתערוכה, המסודרות על-פי מסלול הרכיבה, יוצרות תמונה שלמה של נוף מתפתח ומשתנה לאורך גדות הירקון; נוף שחלקים ממנו נותרו פראיים ובלתי מוכרים ואחרים הפכו אתרים מוסדרים שבהם מבקרים ומבלים תושבי העיר.
במסלול הרכיבה המצולם נמצאים כמה אתרים ומבנים היסטוריים שנראים כחורבות מסתוריות ומסקרנות: משאבות שאחת מהן עדיין פעילה, בית חווה, טחנת אבו רבאח ששופצה במאה ה-19 ואתר שבע טחנות שנחשף לאחרונה מחדש. למרות שמי הנהר מזוהמים בקטעים מסוימים יש בו חיים וההולך לאורכו יכול לפגוש צמחייה מגוונת ועופות מים שונים. הדמויות מצולמות מרחוק כדי להשאיר לנוף את הבמה המרכזית. האנשים, הספסלים ומתקני המשחקים מסמנים את המעבר משטח פראי לשטח מוסדר.  
עבודותיו של יגאל פלינט מסתוריות, ליריות, עשירות בפרטים ומשקפות חוויה של קרבה עמוקה לנוף ולעברו.   

 

אוצרת: כנרת פלטי

מ- 5 במרס עד 2 במאי 2009