איטליה אברייקה


אלפיים שנות מפגש בין תרבויות

 

במשך יותר מאלפיים שנה חיים יהודים באיטליה, ובמשך הדורות נוצר בינם לבין שאר תושבי הארץ דיאלוג עשיר ומרתק, רצוף השפעות והזנה הדדית, בתחומי החיים השונים.

התערוכה עוסקת בקשרי הגומלין האלה באמצעות יצירות אמנות ופריטים נדירים.

 

היהודים האיטלקים... מדברים רק איטלקית; יותר מזה, היהודים ברומא מדברים רומאית,  היהודים בוונציה מדברים ונציאנית, וכך הלאה. הם מתלבשים כמו כולם, יש להם אותם פרצופים כמו לכולם... במה הם נבדלים מהנוצרים כשהם הולכים ברחוב?... זאת הנקודה, הם לא נבדלים... חוץ מזה הם לא רבים.
  
פרימו לוי, אם לא עכשיו, אימתי
?

 

פרימו לוי היטיב להגדיר את היהודים האיטלקים. קהילתם הקטנה, שמעולם לא מנתה יותר מ-50,000 איש, לא זו בלבד שהיא הוותיקה בקהילות היהודיות באירופה, היא גם נבדלת מהן בכך שאינה נחשבת ספרדית או אשכנזית, ובכך שהתמזגה  באופן מרשים בחברה ובתרבות האיטלקית.
שורשיו העמוקים של הדו-קיום הממושך בין יהודים לאיטלקים נעוצים בכמה מאפיינים המיוחדים לאיטליה: מיקומה הגיאוגרפי במרכז אגן הים התיכון, האופי המיוחד של תושביה, והסובלנות היחסית של השלטונות. בזכות אלה שימשה במרוצת הדורות מוקד משיכה למהגרים, בהם גם יהודים, שהגיעו אליה מן הלבנט, מצפון אפריקה, וממערב ומרכז אירופה.
התערוכה אינה מתיימרת להציג את מהלך ההיסטוריה של יהדות איטליה. היא מאורגנת ביחידות נושאיות, בשני מעגלים השלובים זה בזה. המעגל הראשון עוסק בהיבטים ההיסטוריים של היחסים בין הרוב הנוצרי למיעוט היהודי, שהיו לעתים קרובות דו-משמעיים: מחד, איטליה הנוצרית גילתה חוסר סובלנות דתית ופוליטית כלפי היהודים; מאידך, בפועל ובחיי היומיום, התקיימו בין שני העמים יחסי שיתוף וקרבה פוריים בכל מישורי החיים - בכלכלה, בתרבות ובאמנות. המעגל השני עוסק בהשפעה שהיו ליחסי קירבה אלה על יהודי איטליה.
האנשים, חייהם ויצירתם מוצגים בפרקי התערוכה באמצעות מסמכים, ספרים, יצירות אמנות ועדויות עשירות נוספות. כל אחד מפרקים אלה משקף תחושה של דואליות.
בתערוכה שמונה פרקים: מסע  הנדודים, השתרשות, הגבלות וזכויות, בתוך הקהילה ומחוצה לה, מדור לדור, בין היהדות לתרבות האיטלקית, שפות וספרות, האמנויות החזותיות. דגש מיוחד מושם על מפגשים תרבותיים בין יהודים לנוצרים, ועל האנשים והנשים שמילאו תפקיד מרכזי בכינון התרבות היהודית.

 

התערוכה מתקיימת באדיבות המכון האיטלקי לתרבות, תל-אביב.

 

אוצרות: ד"ר נטליה ברגר, ד"ר דניאלה די קסטרו
מ- 4 בדצמבר 2007 עד 28 בפברואר 2008