תקנון תכנית מוזות


מידע ותקנון -"מוזות: תכנית לנוער חושב"

 

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את נוהלי ההרשמה והתשלום שלהלן:

 

1. התכנית מיועדת לתלמידים בני ובנות כיתות ו' עד ט'.

    היא תתקיים במהלך סמסטר אחד ובו 8 מפגשים, בימי חמישי בין השעות 17:00 - 19:00.

 

2. מחיר התכנית 580 ₪ לתלמיד עבור שמונה מפגשים.

 

3. המדריך אחראי לילדי התכנית במהלך שעות המפגש בלבד. יש לדאוג להביא ולאסוף את הילדים בזמן.

 

4. פתיחתה של התכנית והמשך קיומה מותנים במספר מינימלי של משתתפים.

 

5. בגין היעדרות מדריך, יוחזר המפגש במועד אחר על פי תיאום מראש - ביום ובשעה הקבועים של התכנית.

 

6. את התשלום הנכם מתבקשים לשלם באתר האינטרנט של המוזיאון בכתובת:  www.eretzmuseum.org.il  תחת הלשונית "הדרכה" יש לבחור ב"מוזות: תכנית לנוער חושב".

    לא נוכל לאפשר השתתפות בתכנית ללא הסדרת התשלום מראש.

 

7. כללים להחזר כספי ודמי ביטול:

·   ההרשמה לתכנית הינה הרשמה סמסטריאלית לכל המפגשים. משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית. לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא, לרבות מחלה.

·   עלות דמי ביטול השתתפות בתכנית 50 ₪.

·   ניתן להפסיק השתתפות בתכנית עד למפגש השני. במקרה זה תהא עלות כל מפגש 70 ₪ ותוספת דמי ביטול בסך 50 ₪.

·   לאחר המפגש השלישי לא יינתן החזר כספי.

·   יש להודיע על ביטול השתתפות בתכנית מכל סיבה שהיא בכתב למשרדי אגף החינוך במוזיאון ארץ-ישראל לכתובת המייל: shirl@eretzmuseum.org.il או לפקס: 03-6418397.

 

8. מוז"א שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערך המפגשים שפורסם.