תקנון כוכבים במוז"א


הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את נוהלי ההרשמה והתשלום שלהלן:

 

1. רישום לתכנית מהווה הסכמה לתנאי התקנון הנוכחי.

 

2. התכנית מיועדת לילדים ותתחלק ל-3 קבוצות גיל באופן הבא:

·   גן חובה

·   כיתות א'-ב'

·   כיתות ג'-ד'

 

3. התכנית היא שנתית: 30 מפגשים של 60 דקות כל אחד.

 

4. הקורסים יחלו בשבוע של ה-25.10.2020 ויתנהלו על בסיס שבועי בימי שלישי בשעות:

-   כיתות ג'-ד 17:00-16:00

-   גן חובה 18:10-17:10

-   כיתות א-ב' 19:20-18:20

 

5. הקורסים יתקיימו באגף החינוך של המוזיאון ויש לדאוג להביא ולאסוף את הילדים מהאגף בזמן.

 

6. הקורסים יתקיימו במקביל ללוח שנת הלימודים של משרד החינוך (לא יהיו שיעורים בחופשות, למעט שיעורי השלמה במידת הצורך).

 

7. במהלך החודש הראשון ייתכנו שינויים בימים ובשעות ובהרכב הקבוצות בהתאם לצרכים.

 

8. התכנית שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערך המפגשים.

 

9. בגין היעדרות מדריך, יוחזר המפגש במועד אחר על פי תיאום מראש - ביום ובשעה הקבועים של התכנית או לחלופין המפגש יועבר מרחוק בזום.

 

10. פתיחתה של התכנית והמשך קיומה מותנים במספר מינימלי של משתתפים.

 

11. מחיר התכנית 2,100 ש"ח + 215 ₪ תשלום חד-פעמי על החומרים לתלמיד/ה. התשלום עבור החומרים ייגבה בנוסף ובנפרד מהתשלום עבור החוג.

 

12. ההרשמה לתכנית נעשית בנפרד מהתשלום ותיכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום הראשון.

 

13. את התשלום וההרשמה הנכם מתבקשים לבצע באתר האינטרנט של המוזיאון בכתובת:  www.eretzmuseum.org.il  תחת הלשונית "הדרכה" יש לבחור ב"כוכבים במוז"א"

      לא נוכל לאפשר השתתפות בתכנית ללא הסדרת התשלום מראש.

 

14. כללים להחזר כספי ולדמי ביטול:

·     ניתן להפסיק השתתפות בתכנית עד ה-31 לדצמבר ולקבל החזר כספי יחסי. במקרה כזה התשלום יהיה עבור המפגשים שהתקיימו בפועל בלבד.

·     ההרשמה לתכנית הינה הרשמה שנתית לכל המפגשים. משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית. לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא, לרבות מחלה. לא ניתן לבטל  

      את ההשתתפות בתכנית רטרואקטיבית.

·     עלות דמי ביטול השתתפות בתכנית היא בסך 50 ₪.

·     החזר כספי עבור החומרים יתבצע באופן הבא: למבטלים עד ה- 31/12/2020 יוחזר התשלום במלואו. למבטלים אחרי 31/12/2020 לא יוחזר כלל.

·     במקרה של בעיות התנהגות ומשמעת, צוות התכנית שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השתתפות המשתתף/ת, גם לאחר ה- 31.12.20. במקרה זה, ההחזר הכספי ייקבע בהתאם לתקנון.

·    יש להודיע על ביטול השתתפות בתכנית מכל סיבה שהיא בכתב למשרדי אגף החינוך במוז"א לכתובת הדוא"ל: tsiyonag@eretzmuseum.org.il. יש לקבל אישור על קבלת המכתב.

 

הצהרת בריאות:

1 .הנני מצהיר/ה כי לבני / לבתי אין מגבלות רפואיות / רגישויות כלשהן, אך במידה ויש הנני מתחייב להודיע על כך למשרדי אגף החינוך לפני תחילת התכנית.

במידה ולבני / לבתי יש מגבלות רפואיות / רגישויות כלשהן, הנני מצהיר/ה כי לצד מגבלות אלה בני / בתי מסוגל/ת להשתתף בתכנית.

 

כללי:

1 .במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י המדריכ/ה לצורך פרסום בקבוצת הווטסאפ. הנני מסכימ/ה לשימוש בתמונות לצורך זה.

2 .הנני מאשר/ת לתכנית "כוכבים במוז"א" לשלוח אליי חומר פרסומי לטלפון ולכתובת הדוא"ל שאמסור     

    במעמד הרישום.

3 .הנני מאשר/ת שקראתי והסכמתי לתקנון ההרשמה לפעילות וכי אני מתחייב/ת בזאת לשלם על

    הפעילות כנדרש.

 

נשמח לראותכם!

 

הירשמו לתכנית "כוכבים במוז"א" כאן.