הפתעות מהכספת


מאז המצאתם ביוון במאה השישית לפנה"ס, נועדו המטבעות בראש ובראשונה  למלא את ייעודם הכלכלית. יחד עם זאת שימשו גם להאדרת השליט ולהפצה יעילה ביותר של מסרים פוליטיים, דתיים ותרבותיים. בהיותם בעלי ערך, בני קיימא ועוברים מיד ליד וממקום למקום, המטבעות מספרים את סיפורם של אירועים מכוננים בתולדות העמים. ההיסטוריה מעניקה לעתים למטבעות או לשטרות מסוימים משמעות מיוחדת, ההופכת אותם לאגדה.
לדוגמה, הסיפור שמאחורי השם שנושאים השטרות הראשונים שהונפקו למדינת ישראל: מדוע מופיע השם בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ ולא שם המדינה החדשה? או מדוע המטבעות היווניים העתיקים נושאים סיפורים מיתולוגיים דוגמת זה של תיבת פנדורה.

התערוכה מציגה מטבעות ושטרות בעלי חשיבות היסטורית שהועלו מהכספות השמורות במרתפי המוזיאון ושלחלקם זו חשיפה ראשונה.

 

אוצרת: סיסליה מאיר

עד 20 בספטמבר 2012