ימי דגניה ב'


לדגניה ב' הייתה זכות מיוחדת – היא הוקמה פעמיים: בראשונה,  באוקטובר 1919, כנקודה זמנית; בשנייה, בספטמבר 1920, כיישוב קבע.  בשנת 1925, לאחר בצורת קשה, נרכשו אדמות על גדות הירדן, וכך נוצרה האפשרות לשאוב מים מן הנהר. כעבור שנתיים החל פנחס רוטנברג בהקמת מפעל החשמל בנהריים וכעבור שנה  התחילה בניית מוביל מים (אקוודוקט) מהירדן לשדות העמק.
בתערוכה מוצגות תמונות של צלמים שונים, ובהם זולטן קלוגר,
המתארות רגעים ואנשים בתולדות דגניה ב'. 
 
אוצרת: כנרת פלטי
מ- 21 ינואר עד- 30 באפריל 2011 
 

 

 

 

 

.