אברהם (איזי) אורלוף


 אורלוף נולד בשנת 1891 באוקראינה ועלה עם משפחתו ארצה בשנת 1903. בשנת 1910 היגר לאוסטרליה, ועם פרוץ מלחמת-העולם הראשונה, בשנת 1914, התגייס לצבא הבריטי, לחיל המודיעין. אורלוף הגיע לארץ-ישראל עם גייסות הגנרל אלנבי, ובמסגרת שירותו הנציח במצלמתו את מראות הארץ ונופיה. אחיו, צבי נשרי, המורה לספורט בגימנסיה העברית הרצליה, צירף אותו לטיולים שערך עם תלמידיו, ותצלומים מטיולים אלה נמצאו לאחרונה בארכיון בית- הספר.

עם שחרורו מהשירות הצבאי יצא אורלוף ללמוד צילום מקצועי בפריס. בתצלומיו יש מבט אישי של צילום תיעודי ומקורי. אורלוף נפטר באוסטרליה בשנת 1983.

 

 אוצרת: כנרת פלטי

מ- 5 אוקטובר עד-11 בדצמבר 2011

 

 

 

 

 

.