הנערים


צילום: בועז לניר

 

לניר מתעד נערים ונערות משתי סביבות חברתיות שונות, זרות וסגורות זו לזו, על אף הימצאותן בסמיכות גיאוגרפית: חברת נעורים אחת נמצאת בפנימייה בכפר הנוער הדתי בכפר חסידים, והאחרת נמצאת בקיבוץ שער העמקים המשתייך לקיבוץ הארצי – השומר הצעיר."נוער הפנימייה" הוא דור שני להגירה ברובו ואילו "נוער הקיבוץ" משער העמקים הם הנכדים של ה"מייסדים"; אלה נמצאים במסגרת חינוך מסורתית דתית, ואלה – במסגרת פלורליסטית חילונית. שני עולמות תרבות, שתי היסטוריות המכילות זיקות, זהויות וערכים סותרים בחלקם. אלה ואלה אינם נפגשים, והם כולם ברגע הזה של עצמת נעוריהם. לניר מציג צילומים ישירים של דיוקנים מעניינים וכנים. באמצעות המצלמה הוא מרגיש קרוב אל הנערים והנערות המצולמים, כפי שהינם היום, כפי שהם רואים את עצמם

 

 

 

 

אוצרת: טלי כהן גרבוז

מ- 10 בדצמבר עד 26 בפברואר 2011