הבנק של ולירו


הבנק העברי הראשון בארץ-ישראל, 1915-1848

 

התערוכה עוסקת בפעילות הבנקאית שהתנהלה ביישוב היהודי בירושלים במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, באמצעות תעודות פיננסיות, מניות, איגרות-חוב, שטרות, המחאות ומסמכים אחרים. בימינו אלה, כשמניה היא רישום במחשב ותו לא, קשה להעלות על הדעת את העבודה הרבה שהושקעה בתכנון תעודות המניות שהונפקו בשנים ההן, שהיו בהן עיטורים ומוטיבים בעלי מסר רעיוני וציוני.

הבנק של יעקב ולירו, מייסד המוסד הפיננסי היהודי הראשון בארץ-ישראל, פתח את שעריו בשנת 1848. הוא שימש בעיקר צינור להעברת כספי תמיכה לקהילה היהודית בארץ, גם מטעם "הפקידים ואמרכלים מאה"ק באמשטרדאם" שהיה הגוף האירופי המרכזי בגיוס תרומות למען תושבי הארץ והכוללים. כמו כן, הבנק סיפק שירותים לשלטון העות'מאני וביצע עסקאות פיננסיות עם בנקים רבים בארץ ובעולם, ביניהם הבנקים של משפחת רוטשילד.

 

 

אוצרת: ססיליה מאיר

עיצוב: ליליה ליבובסקי