כתר המלכות לאסתר המלכה


 

עבודת כסף-פיליגראן, שיבוץ אבני-חן בסגנון עבודת "בצלאל", שנת 1929 , תל-אביב.

 

טקס הכתרת אסתר המלכה היה גולת הכותרת של נשפי הפורים הנודעים שארגן ברוך אגדתי בתל-אביב בשנות העשרים של המאה העשרים. אלה היו אירועים מרכזיים בחייה התרבותיים של העיר תל-אביב והודגש בהם מסר ציוני-לאומי באמצעות שילוב בין העבר להווה בארץ.

עבודת הצורפות שבכתר משקפת את הנהייה אחרי עיטורי המזרח שרווחו בבתי המלאכה של "בצלאל", דוגמת הפיליגראן התימני יחד עם מוטיבים יהודיים מסורתיים כלוחות הברית ומגן דוד, לצד פעמונים, ציפורים ועוד.

 

הכתר נושא כיתוב המעיד על המזמין והיוצר:

 

"כתר המלכות לאסתר המלכה"

"נשפי המסכות המסורתיים של ב. אגדתי

פורים תרפ-תרפט ת"א"

"עבודת-יד הצורף חיים ישראל בר אברהם נדאף

יג' אדר שני תרפט ת"א"