הביאנלה השביעית לקרמיקה ישראלית


חומר זוכר

זיכרון תרבות ביצירה הקרמית הישראלית

 

זיכרון תרבות (Cultural Memory) הוא שדה התוכן העומד בבסיסה של הביאנלה השביעית לקרמיקה ישראלית, המבקשת לבדוק אותוביצירה הקרמית העכשווית בישראל.

עניינה של ביאנלה זו היא יצירה המונעת מתודעה תרבותית המתבוננת בהווה או בעבר, ומיכולת הקשבה לזיכרון תרבות המחלחל בתהליך של העברה בין-דורית.

בעבודות המוצגות ניתן לראות התייחסות לייצוגים שונים של תרבות בעבר ובהווה, בהקשר הפרטי או הקולקטיבי, זיקות לתרבויות ולמגמות אמנות שונות, כמו גם אזכורים לתולדות הקרמיקה בכלל ולתולדות הקרמיקה הישראלית בפרט. לצד דיון על תרבות וזיכרון, ישנה גם התבוננות על התרבות החומרית העכשווית מתוך עמדה ביקורתית.

מגוון העבודות המוצגות בתערוכה מציע דיאלוג בין עבר להווה, בין תרבות מקומית למערבית, בין תרבות חומר מסורתית לתרבות חומר עכשווית, בין מלאכת כפיים לדיגיטציה, בין הפרטי לקולקטיבי ובין הפרטיקולרי לגלובלי.

התערוכה מציגה מנעד רחב של שפות אמנות והתנסויות בשדה היצירה הקרמית העכשווית בישראל. המשותף לאמנים המציגים הוא היכולת לגעת בהקשרי תרבות שונים ולהטמיע אותם בשפה אמנותית אישית היוצרת פרשנות חדשה.

 

 

 

 אוצרת: ענת גטניו

עיצוב: סטודיו טוקן

עד 10 בנובמבר 2013

 

 

מפגש עם אמן + הדרכה בימי שישי ב- 11:00

1.11 כוכבית בן-עזרא | 8.11 קארין צור

(כלול במחיר הכניסה למוזיאון)