אור טסמה אברהם - צילום


צילומיה של אור יוצאים מן הביוגרפיה האישית שלה. עם זאת, הרבה מן התכנים שבהם עוסקים הצילומים מתנתקים מן ההיבט האישי ונדונים בהקשר כללי יותר. דוגמה לכך היא נושא הנשיות העובר כחוט השני בעבודתה. כבת למשפחה דתית אתיופית עלתה טסמה אברהם ארצה בילדותה, וכל חייה התנהלו בצל השיח בין שתי תרבויות ובין שתי חברות שונות. ניסיונה ליצור לעצמה זהות ישראלית חדשה ועצמאית לא תמיד התקבלו בברכה על-ידי הסובבים אותה. מבטה על בני העדה האתיופית הוא כשל צופה מן הצד, על אף שהיא חיה ביניהם. העבודות עוסקות בחיפוש אחר תשובות, אחר זהות - חיפוש הגורם לפעמים לבלבול, לאובדן ולכאב. לדבריה, ייתכן שהעיסוק הבלתי פוסק שלה במסורת הוא בגדר תיעוד הוויה הולכת ונעלמת.

 

עד 10 ביוני 2013