קל מחומר


אמנות הנייר בישראל 2013

 

זאת התערוכה השנייה שהמוזיאון מקדיש לאמנות הנייר, והיא מציגה תמונת מצב עכשווית של היצירה בתחום אמנות זו בישראל. יצירותיהם של כ 25 יוצרים בנייר חושפות גישות חדשות בטכניקות טיפול בנייר במגוון סוגי המדיה, כגון הצבה, אובייקטים, פסלים, אריגה, חפצים נייר מטופלים, נייר צילום, מגזרות נייר, קיפול נייר.

ניתן להצביע על שלוש מגמות בעיסוק בנייר כפי שהוא בא לידי ביטוי בתערוכה. הראשונה מצביעה על הזיקה לאמנות החזותית, כך למשל לפיסול בעבודותיהם של  פול ג'קסון, תמר בלום-צידון, עירית תמרי-פזטל, ליאת לבני, ליאב מזרחי. בעבודותיהם של כרמל אילן, איה בן רון ניתן להצביע על הזיקה לציור וכך בזיקה למיצב ביצירותיהן של נעמה אהרונסון, יעל בן צבי ונעה יקותיאלי.

עבור חלק מן האמנים, משמש הנייר חומר לתרגום המציאות, לדוגמא, בסדרת העבודות של ליאב מזרחי  בהן מתורגם החומר האורגני, מלתעות הכריש, לחומר דומם, נייר, שתכונותיו, שבריריות ורכות העומדות בסתירה לתכונות האיום והקשיחות של הכריש. דוגמא נוספת לתכונות אלה של הנייר, השבריריות, והרכות הן עבודותיה של סדרת העננים של רות שומרוני המדגישה גם את מימד של ריחוף בתרגום המציאות לפסל. 

בתוך המגמה הראשונה ניתן לשייך גם את החפצים המטופלים שנלקחו מן המציאות, אצל איתמר בגליקטר, עירית תמרי-פזטל, ליאת לבני, נעה יקותיאלי. איתמר בגליקטר גוזר את כרכי האנציקלופדיה העברית לדמויות של קומיקס ואת ספרי האטלסים לפרפרים.

ליאת לבני יוצרת נוף דמיוני הלקוח מן הסביבה הקרובה תוך שימוש בחפצים טריוויאליים זולים, כוסות וצלחות נייר המזכירים לנו אירועים של חגיגה המונית. את החפצים היא עורמת אחד על השני, וגוזרת עד לקבלת אזכורים של פרטי נוף, הרים, בתים, ארמונות חול.

מגמה שנייה היא הקשר לעיצוב תכשיטים, למשל בעבודותיהן של יעל פרידמן, דניה צ'למינסקי-לשם, כשהחומרים היקרים וה"אצילים" מוחלפים בנייר. זאת ועוד, התרגום לנייר מעניק לתכשיט את המימד המונומנטאלי, של יצירת אמנות, ציור, או פסל.

מגמה שלישית היא שימוש בטכניקות מסורתיות של אמנות הנייר, מגזרות, קיפול, עיסות  נייר באופן של  מיקום היצירה במרחב של האמנות החזותית ופיתוח של שיח בין אמנות נייר כקראפט לבין אמנות נייר כיצירת אמנות בזכות עצמה: מגזרות נייר: יעל בן צבי, נועה יקותיאלי, איה בן רון, אנדרי ארונוביץ, אוהד צפתי, כרמל אילן; קיפולי נייר: עירית תמרי-פזטל, גורדון, מירי גולן, פול ג'קסון, ליאב מזרחי, יעל פרידמן), פיסול בעיסות נייר: יעל פרידמן, נעמה אהרונסון.

את מקום הנייר המסורתי מחליף הנייר התעשייתי, ניר הצילום בעבודותיהן של עירית תמרי-פזטל ונעה יקותיאלי. חומר תעשייתי נוסף, הקרטון, משמש את תמר בלום-צידון ליצירת פסליה גדולי הממדים. ההדבקה, החיתוך והליטוש של הקרטון משולים לפיסול בעץ ובאבן.

 

התערוכה "אמנות הנייר בישראל 2013" היא מצע לתצוגה של העשייה העכשווית בתחום אמנות הנייר בארץ. היא איננה מתיימרת להיות סיכום של תופעה, אלא להצביע על מגמות וכוונים,  מעין מסע בסוד הקסם של הנייר, בו אנו סימנו את השבילים,  אך המבקר או החוקר בוחרים בנתיב, עורכים את החיבורים, חושפים את הצפון בתוך החומר, הנייר.

 

אוצר: דר' סורין הלר

עיצוב: אדר' אורי גלזר

עד 30 במרס 2014