מוצג מיוחד - דם המכבים


דפנה קפמן

 

הסדרה" דם המכבים" של דפנה קפמן נוצרה כחלק מהפרויקט "בַּקָּצֶה" - תערוכות של שישה אמנים בין-לאומיים שהתקיימו בעיר הנורווגית סטוונג'ר, במסגרת אירועי בירת התרבות של אירופה לשנת 2008. במקור כללה הסדרה עשר עבודות אסמבלג' בעלות מסר פוליטי-חברתי אשר הוצגו במגדלור באי אוטסירה שבים השחור.

לשפה תפקיד חשוב בעבודותיה של קפמן. העבודות משלבות צמחי זכוכית מעוצבים במבער, המונחים על גבי מטפחות מעוטרות בכתובות רקומות מעשה ידי נשות האי, שקיבלו מן האמנית הנחיות עבודה ללא פרשנות מרחיבה.

הטקסטים לקוחים מן העיתונות הישראלית, 2006-2008, ועניינם מלחמת לבנון השנייה. השימוש בשפות העברית והערבית בסדרה זו מעצים את אופיה המחאתי. הבחירה ברוקמות שאינן שולטות בשפת הטקסטים ממחישה את הפער שבין הצורה לתוכן.

יפי הטבע המיוצג על-ידי הצמחים השבריריים עומד בניגוד לציטוטים הטעונים - ניגוד המעורר תהיות באשר לכוונה האמנותית. הצמחים הם אמתלה, המכסה על המסר המרומז של העבודות. הבחירה המלומדת בתשעה מינים של צמחי בר ארץ-ישראליים ובמין אחד נורווגי, ערברבה צרת-עלים,הצומח לאחר שריפה מעמיקה את המשמעויות הסמליות של העבודה. בין הצמחים הארץ-ישראליים נמצא זה שהסדרה קרויה על שמו - "דם המכבים"- אשר הפך לסמל יום הזיכרון לחללי צה"ל.