פועלים במושבה


 

נס ציונה נוסדה בשנת 1883, בימי העלייה הראשונה - כמעשה יחיד של ראובן לרר. למן העלייה השנייה נודעה נס ציונה, אחת מ"מושבות ההדרים" העבריות בארץ-ישראל, בהתנכרותה לפועל העברי ולעבודה העברית. פועלי המושבה, שרובם עבדו והתגוררו בשנות השלושים של המאה העשרים, היו חלק בלתי נפרד מהמאבק לעבודה עברית ביישוב העברי המתחדש בארץ-ישראל במשך כארבעים שנה.

הספר מתאר את מרידתם של הפועלים במציאות החיים החברתיים והכלכליים במושבה ואת פעילותם ומעורבותם בתהליכי הבנייה ועיצוב הנוף ה"פועלי" של המושבה.

עידן חדש נפתח בתולדות המושבה בשנות העליות השלישית (1923-1919) הרביעית (1928-1924) והחמישית (1939-1929) שבמהלכן החלו הפועלים להתארגן בחבורות ובקבוצות שחיו חיי שיתוף מלאים, כדי להתגבר יחדיו על תלאות היום-יום.

אתר חשוב בתחומי נס ציונה הוא גבעת מיכאל, שבו שכן קיבוץ גדול של פועלים, שהותיר חותם עמוק על המושבה ותולדותיה. מכאן יצאו גרעיני התיישבות אל הספר העברי והקימו קיבוצים. רבים מחברי הקיבוצים ששהו בגבעת מיכאלה שתקעו לימים בנס ציונה והיו בהם שהפכו למנהיגיה. התצלומים מתארים את ענפי התעסוקה המגוונים ואת הפעילות התרבותית - חברתית של פועלי נס ציונה בשנים שלפני קום המדינה. מקור התצלומים באלבומים המשפחתיים.

 

אוצרת: כנרת פלטי

עד 6 בדצמבר 2014