חומרי הזמן / תכשיט ישראלי 7


התערוכה משקפת את עיסוק המוזיאון בתולדות התרבות בארץ ובזהות מקומית ומציגה את תחום עיצוב התכשיטים בישראל בעבר ובהווה בשני חלקים: תולדות התכשיט בישראל לצד תכשיטים עכשוויים.

החלק ההיסטורי,שהוא ראשון מסוגו בהיקפו, סוקר 60 שנות יצירה רב-תרבותית מאז גלי העלייה של ראשית המדינה, ומציג עבודות של צורפים מוּכָּרים ומוּכָּרים פחות, שסללו את הדרך להכרה הבין-לאומית שלה זכה תחום עיצוב התכשיטים האמנותיים בישראל.

החלק העכשווי מציג כמאה עבודות של למעלה מחמישים יוצרים ישראלים. מרבית התכשיטים נוצרו בשנה האחרונה ואת כולם ניתן לענוד. העבודות מצטיינות ברוח מקורית וניסיונית ומשקפות אתמציאות חיינו בהעלותן שאלות של זמן פנימי וזמן חיצוני, חד-פעמיות ושכפול, שימור והתכלות, זיכרון ומזכרות, זמניות ונצחיות, חיים ומוות, עתות מלחמה ושלום.

 

אוצרת: ד"ר איריס פישוף

עד 28 בפברואר 2016