בית ערבה


קיבוץ בית הערבה: 1939 - 1948

 

בשנות השלושים של המאה העשרים הגיעה קבוצה מתנועת "המחנות העולים" למחנה בסדום, ליד מפעל האשלג החדש שנבנה במקום, במטרה להתיישב בדרום ים המלח. אולם שלטון המנדט הבריטי סירב לאפשר הקמת יישוב עברי בַּמקום וזאת בהתאם למדיניות "הספר הלבן".לחילופין הועלתה ההצעה להתיישב ליד מפעל האשלג הניסיוני בצפון ים המלח.

במאי 1939 הוקם מחנה התיישבות, בשם "קבוצת החוגים" וכעבור זמן קצר "בית הערבה",בסמוך לתחנת השאיבה של מי הירדן למפעל האשלג בקליה. כדי להתגבר על איסור ההתיישבות הוגדר המקום כמחנה לעובדי המפעל, ואכן פרנסתם הראשונה של חברי קיבוץ בית הערבה הייתה בפריקת דוברות האשלג שהגיעו בדרך הים.

לשם הכשרת האדמה לחקלאות היה צריך לשטוף אותה מן המלחים שהכילה, ועל כן נבנו בריכות תחומות בסוללות עפר שלתוכן נשאבו מימי הירדן הסמוך. המים חלחלו ושטפו את המלחים וגם שימשו בריכות דגים -מקור פרנסה נוסף לחברי הקיבוץ.בהמשך הוכשרה הקרקע לגידול ירקות, עצי פרי, ומספוא (לרפת החלב).לתוצרת בית הערבה יצאו מוניטין בכל הארץ, בזכות הבכרתו המוקדמת של הפרי וטעמו האיכותי.

בית הערבה, בהיותו יישוב עברי בודד באזור צחיח שאקלימו קשה, התאים לאימונים הצבאיים שקיימה ההגנה הרחק מעינו הפקוחה של השלטון הבריטי. לכאן אף הגיעו בהסתר קבוצות מעפילים שנכנסו לארץ-ישראל מכיוון עבר-הירדן.
ב"ליל הגשרים" (16-17 ביוני 1946), יצאה מבית הערבה מחלקת פלמ"ח בפיקודו של חיים ברלב(כידוני) לפוצץ את גשר אלנבי ליד יריחו - פעולה שהסתיימה בהצלחה. בשבת, 29 ביוני 1946 - שזכתה לכינוי"השבת השחורה" - ובתגובה לפיצוץ הגשרים פשטו הבריטים על ישובים עבריים רבים ברחבי ארץ-ישראל, לרבות בית הערבה. רבים מחברי הקיבוץ נאסרו.

עם פרוץ מלחמת העצמאות פונו ילדי בית הערבה דרך ירושלים. בהמשך נחסמה הדרך ביריחו ונותר רק הקשר האווירי עמו. ב-20 במאי 1948 החליטו מוסדות היישוב לפַנות את המקום. החברים פונו בסירות לסדום, בהותירם אחריהם יישוב משגשג. מבחר התצלומים בתערוכה נעשו בידי חבר הקיבוץ חנן הרצברגר במשך תשע שנות קיומו של בית הערבה.
חברי בית הערבה גויסו לצה"ל והיו למגני המחנה בסדום. בהפגזה ירדנית על סדום נהרג חנן הרצברגר. תשלילי התצלומים שעשה נותרו למשמרת בידי ילדיו, רמי וירדנה. לאחר המלחמה התחלקו חברי הקיבוץ לשתי קבוצות: האחת הקימה את קיבוץ כברי והאחרת את קיבוץ גשר הזיו.

 

התערוכה הוכנה מאוספי מעבדת ביתמונה -תיעוד מקורות ישראל

 

עד 30 בנובמבר 2015