בר כוכבא


זיכרון היסטורי ומיתוס הגבורה

דמותו של בר כוכבא הייתה נתונה במחלוקת במסורת היהודית והביקורת על מנהיגותו שעורר תקוות משיחיות לגאולה באה לידי ביטוי במה שנחשב לכינוי הגנאי "בר כוזיבא", המופיע בטקסט התלמודי ואף במקורות מאוחרים יותר. בניגוד למגמה הזאת בחרו מעצבי הזיכרון הציוני והתרבות העברית להציג את דמותו של מנהיג המרד כגיבור נערץ בזכות העזתו ואהבת הדרור שלו והחליפו את "בר כוזיבא" המסורתי בשם המשיחי "בר כוכבא". בתערוכה יוצגו מוצגים ארכיאולוגיים,יצירות אמנות ושפע פריטים המעידים על המיתוס והתרבות העממית שנוצרו בארץ ובגולה סביב הגיבור, ותיבחן התייחסות ההוגים והמסורות אליו במשך הדורות. מקום מיוחד נודע ל"החייאת" בר כוכבא כגיבור חיל על ידי הציונות והיישוב העברי בארץ כחלק ממהלך בניית התרבות והאתוס שלה. דמותו של בר כוכבא מעוררת עדייןויכוח סוער, ודומה שהיא חיה ולוחמת בתוכנו גם כיום.

התערוכה רבת-הפנים מציגה חתך רב-תקופתי של דמותו השנויה במחלוקת של שמעון בר כוכבא באמצעות שני פרקים מרכזיים:

מבט היסטורי ארכיאולוגי

מפות הממקמות את זירת המרד, מטבעות, חפצים, איורים, העתקים של תעודות ואיגרות, סרטים ותצלומים המתעדים את החפירות הארכיאולוגיות, יצירות אמנות בהשראת המרד ומנהיגו.

תחיית בר כוכבא כארכיטיפ של גבורה יהודית

מקומו בספרות היהודית ממחיצתה של המאה ה-19 ואילך - ספרים, כרזות תיאטרון, יצירות אמנות, חפצי יודאיקה, השתלשלות של מוטיב האריה באיורים ובפיסול

המושג הציוני "יהדות השרירים" נובע ונישאן על דמותו של בר-כוכבא: דימויים חזותיים רב-גוניים של אגודות בר כוכבא בתפוצות מתחילת המאה ה-20 ואילך;

ל"ג בעומר בתפוצות

תצלומים, ציורים וחפצים של תנועות נוער ציוניות החוגגות את החג. לפי אחת המסורות בל "ג בעומר חל מפנה לטובת צבאו של בר כוכבא במרד מול הרומאים והודלקו משואות לבשר את הניצחון

בר כוכבא כמרכיב בחינוך האידיאולוגי בישוב היהודי מתקופת המנדט ועד ימינו

שירה, תיאטרון, ציורים, תצלומים, בולים, סרטים, קטעי עיתונות, וקטעי וידאו

 

אוצרת: שרה טוראל

מעצב: אדריכל אורי גלזר

עד 18 ביוני 2016

 

 

סיורים מודרכים בתערוכה

בכל שבת בשעות 11:00 ו-12:30

כלול במחיר הכניסה

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בר כוכבא או בר כוזיבא?

 

 

יום עיון יתקיים ביום שישי 20 במאי בשעה 10:30 (כלול במחיר הכניסה)

 

פרופ' בועז זיסו-ביתר והרודיון-שתי מפקדות של שמעון בר כוסבה

ד"ר חיים וייס-"ארכיאולוגיה ולאומיות-מקרה בר כוכבא

ד"ר מרדכי נאור -"בר כוכבא-בעד ונגד,פולמוס תרבותי ערב קום המדינה.

סיור מודרך בתערוכה