עג'מי, פני החשיכה


   צילום, יעקב אלעד

 

שכונת עג'מיהיפואית - מקום של ניגודים וקטבים, עזובה ויופי,  עושר ודלות, קהילות שונות.

יעקב אלעדיצא לחקור מה יתגלה בשכונה בשעות הלילה. שלל אורות נדלקים בעג'מי, מגובבים כמוה. הדבר נראה היטב בעבודות. ריבוי מקורות האור בתצלומים הוא מהמרכיבים היפים והמיוחדים בהם.

האם החשכה תקהה את הניגודים, תגשר בין קוטבי השכונה, תנכיח את האנושי המשותף, או שמא תקצין ותדגיש את המתח המפעם בה? כיעורם של כיסאות ותריסים עשוייםפלסטיק (באחד הצילומים) הופך בחשכה לבולט פחות מול גרם מדרגות מסוגנן (בצילום אחר). ישיבה ומנוחה, שיבה הביתה - אלה משותפים לכולם. אבל הדרמטיות של התצלומים מעידה על משהו שרוחש מתחת לפני השטח ואיננו נראה במישרין.

במהלך ביקוריו הרבים בעג'מי קשר יעקב אלעד קשרי ידידות עם תושבי השכונה, אך יחד עם זאת זכה לא פעם לתגובות עוינות. איזו תגובה השפיעה יותר, אם בכלל, על התצלומים? ללילה חוקים משלו.

עג'מי בלילה. יעקב אלעד מביט בה פנים אל פנים. הוא רואה את מלוא הקשת בין כתמי האור והחושך בפניה, ובתוך כך מתחקה גם אחר פניו שלו כצלם.

 

אוצרת: כנרת פלטי

עד 19 בינואר 2017