ארץ הברון


 

 

 

 סיור וירטואלי 360°

 

 

הביתן סגור זמנית

 

הברון בנימין אדמונד דה-רוטשילד נודע בשתי אהבותיו הגדולות: אמנות ויישוב ארץ-ישראל ופיתוחה. הברון תמך כספית במושבות שנוסדו על-ידי אנשי העלייה הראשונה, הקים מושבות חדשות ורכש קרקעות בכל חלקי הארץ. בכספיו ובפיקוחו הוקמו מוסדות חינוך ונוסדו שירותי בריאות ומפעלי תעשייה וחקלאות.


יחסו של הברון למתיישבים היה מורכב: כאיש המערב ראה ב"אוסטיודן" - יהודי מזרח אירופה - אנשים נחותי מעמד ומסכנים, ונהג בהם באדנות תקיפה מעורבת בחמלה.

הוא הסתייג מהציונים כמי שעשויים לסכן את מפעלו. רק לאחר שנים, כאשר ראה את התבססות היישוב בארץ, שינה את יחסו כלפי המפעל הציוני והביע את הערכתו למתיישבים הראשונים ולמעשיהם. "בלעדי הציונים מפעלו היה נידון למוות", כתב חיים וייצמן. ונשאלת השאלה האם המפעל הציוני יכול היה להצליח ללא התשתית האדירה שהניח הברון?

תצוגת הקבע "ארץ הברון" עוקבת אחר דמותו הייחודית של הברון רוטשילד ומפעלו לביסוס ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל, מראשית פעילותו בארץ בשנת 1882 ועד מותו בשנת 1934.