ביתן נחושתן


 

 

 

סיור וירטואלי 360°

 

הגילוי המהפכני, כי ניתן להפוך את אבן העופרה לנחושת מתכתית, הוא סיפורו של ביתן נחושתן.

בביתן משוחזרים מכרה נחושת ומיתקני התכה לתקופותיהם, על פי  מחקרים שנערכו בערבה ובסיני, כפרק ראשון בתולדות האדם המתקדם מתקופת האבן ועד לעידן המודרני. מבחר ממצאים מהמקדש שהוקם לאלה חתחור, אלת הכורים המצרית, משלים את סיפורה של תמנע העתיקה, שזוהתה בעבר עם מכרות שלמה המלך האגדיים.

 

מכרה משוחזר

השחזור מורכב מחלקי מערכות כרייה מהתקופה הכלקוליתית ומתקופת הברונזה המאוחרת, כשלכל תקופה צורה אופיינית של פירים ומחילות, ובהם סימני כרייה. בחלונות התצוגה שבמכרה המשוחזר מונחים כלי הכרייה הקדומים לתקופותיהם.

 

ההתכה

במדור זה, המוקדש לטכנולוגיה של ההתכה, ארבעה תנורים להיתוך הנחושת:

תנור קערה מן התקופה הכלקוליתית (אלף 4 לפנה"ס): תנור זה אינו אלא בור חפור באדמה ומדופן חומר, והוא מן הקדומים והפרימיטיביים ביותר שנתגלו עד כה.

תנור כיפתי מתקופת הברונזה המאוחרת (מאות 13-14 לפנה"ס).

תנור מתקופת הברונזה המאוחרת (מאה 12 לפנה"ס), שהועבר בשלמותו מן האתר המצרי-מדייני, ובו צינור מפוח אחד באתרו ובור לבריזת הסיגים, מוגן על ידי שתי אבני שפה.

תנור פיר מתקופת הברזל (מאה 10 לפנה"ס): בתנור משוכלל זה, שבו כמה מפוחים לליבוי האש, התאפשרה טעינה רצופה של עפרות ופחמים, והוא מעיד על רמת תחכום גבוהה ביותר של חרשי המתכת.

למעט התנור מן המאה ה-12 לפנה"ס, שהועבר בשלמותו, שוחזרו האחרים על פי חלקי תנורים שנמצאו בחפירות, והם מוצגים על רקע תבליט בן זמננו, המתאר מחנה התכה בפעולה בתקופת הברונזה המאוחרת.

 

מקדש הכורים המצרי-מדייני - דגם המקדש וממצאים

במאה ה-14 לפנה"ס הגיעו לערבה משלחות כורים מטעם פרעוני מצרים. בסיועם של חרשי מתכת מומחים מארץ מדיין הפיקו המצרים נחושת בתמנע עד למאה ה-12 לפנה"ס, עת הוחזרו המשלחות למצרים והפעלת המכרות נותרה בידי המדיינים.

במרכז בקעת תמנע הקימו כורי הנחושת המצרים מקדש לאלה חתחור, פטרונית הכרייה. משנטשו המצרים את תמנע, הפך מקדשם למקום פולחנם של המדיינים השמים.

ליד דגם המקדש מוצבות המצבות המדייניות. המצבות מדגימות שימוש משני בחלקי בנייה ובמיתקני הפולחן המצריים מהשלבים הקדומים יותר של המקדש.

בחלונות התצוגה מנחות, שהובאו למקדש: פסלים וחפצים הנושאים את דמות האלה חתחור וכן צלמיות של אלים מצריים אחרים, תכשיטים מחומרים שונים (נחושת, כסף, בדיל), וכן צלמיות מתכת, חלקן יוצרו בתמנע וחלקן הובאו ממדיין. כמו כן מוצגים כלי חרס מצריים, מדייניים ומקומיים, כרטושים של מלכי מצרים (מאות 12-13 לפנה"ס), וביניהם שמו של פרעה רעמסס השני, הוא פרעה של השיעבוד, ושמו של פרעה מרנפתח, המזכיר באחת מכתובותיו את השם "ישראל".

מוצג בעל עניין מיוחד הוא נחש הנחושת בעל ראש מוזהב, אשר נמצא בקודש הקודשים של המקדש בשלבו המדייני. אולי יש בו רמז לנחושתן המקראי (מלכים ב יח: ד).

בחלון תצוגה מיוחד נמצאים שרידי מזון וחומרים אורגניים מחפירות תמנע, כגון בדים, עצמות חיות, פירות ותבואה. הללו הובאו לתמנע מאזורי הנילוס, הים התיכון ומדיין, ויש בהם כדי ללמד על כלכלתם של הכורים.