בית הבד


 

בית הבד מציג מבחר מכלולי מתקנים ששימשו להפקת שמן זית בארץ-ישראל במשך אלפי שנות פעילות חקלאית:

בית בד מתקופת הברזל, המאות ה-8 וה-7 לפנה"ס, מתל בטש שבשפלה, ובו אגן ומעגילה לריסוק הזיתים ושני מכבשי סחיטה מסוג קורה ומשקולות (באחד מהם שוחזרה הקורה). מצוי במרחב שמדרום לבית הבד.

באגף הצפוני של בית הבד שוחזר מכלול מתקני עץ מבית בד ערבי מסורתי, המשקף בתי בד שפעלו בתקופת התלמוד (החל במאה ה-4 לספירה לערך), ובו מפרכת אבן לריסוק הזיתים ומכבש קורה ובורג מעץ לסחיטת השמן. הקורה, מאכסל שבגליל, היא מהגדולות הידועות בארץ. לידו ניצב מכבש בורג בלחץ ישיר מעץ, מהגליל.


באגף הדרומי מצוי מכלול מתקני ברזל מודרני למחצה, מהסוג שהופעל בארץ החל באמצע המאה ה- 19, ובו מפרכת אבן כפולה לריסוק הזיתים ומכבש בורג בלחץ ישיר מברזל לסחיטת השמן. לידו מוצבת גלגלת לשיפור הסחיטה. 


בפינות בית הבד ובחצר המקיפה אותו מוצג מגוון גדול של פריטים נוספים הקשורים בנושא ובהם אבני ריסוק, משקולות למכבשים וכן אגני אבן וקנקני ענק מחרס לאחסון השמן.