מיצבי טבע


תמונת הטבע של שנות השלושים והארבעים של המאה העשרים אצורה במוזיאונים לטבע שהוקמו ברחבי הארץ, כדי לשמר, להציג וללמד את החי והצומח המקומיים. האוספים נועדו להישמר לטובת הדורות הבאים ולבסס את הקשר בין העם לארצו. סדרת הצילומים של הצלם-אמן אדוארד קפרוב המנתקת את תמונת הטבע כפי שזו נשתמרה במוזיאונים המקומיים לטבע, מעבירה אותה לסביבה מוזיאלית חדשה, תוך שהיא נוגעת גם בתולדות הצילום.

הרעיון להציג לרגל שנת השבעים למדינה את תמונת הטבע, כפי שעוצבה במוזיאונים הראשונים לטבע, מומש באמצעות טכניקת צילום מוקדמת המחזקת את המבט ההיסטורי על המוזיאונים הראשונים. הצלם-אמן אדוארד קפרוב משתמש בסדרה שלפנינו בתהליך שאיפיין את ראשית ימי הצילום, לפני המצאת הצלולואיד.

 

עד 7 באוקטובר 2018