// מוזיאון ארץ ישראל

שלישי במוז"א - מאי - יוני 2019