המושל הראשון


סר רונלד סטורס, מושל ירושלים, 1918 - 1926  

 

"ישנן משרות רבות, גם בתוך הקיסרות הבריטית וגם מחוצה לה, המקנות לבעליהן יתר שררה ופרסום, אך - במובן-מה שלא אוכל לבארו - אין העלאה במשרה לאחר ירושלים!" (סטורס)

התערוכה עוסקת בדמותו של סיר רונלד סטורס, תפיסותיו ומפעליו עת היה המושל הבריטי הראשון בירושלים בשנים 1918 - 1926. 
סטורס הגיע לירושלים לאחר תקופת שרות ממושכת במזרח בכלל ובקהיר בפרט. העיר הייתה מוכרת לו מביקורים קודמים אך יותר מכל הגיע אליה עם משנה סדורה: הכרה במורכבות הנדירה המאפיינת את ירושלים - מעמדה וסמליותה בתרבות האנושית מחד גיסא, ותפיסותיו הליברליות והאוריינטליסטיות מאידך גיסא. לאחר מאות שנים של שלטון רופף והזנחה בימי האימפריה העות'מנית נדרשה בירושלים עבודת ענקים, וזאת עשה סטורס ביד עדינה, המסירה את האבק, המגלה טפח מתוך הבנה עמוקה של המשמעויות והמאירה את מכמני התרבות האנושית החבויים בין עיי הריסות ושכחה.

לראשונה מזה דורות, משל בירושלים אדם שראה עצמו כמשרתו של הכלל, כמי שחובה עליו לכבד  ולטפח את המורכבות שיצרו קודמיו ולהתאים את מפעלותיו לאופייה של העיר -  מי שראה עצמו כמקבל לידיו פיקדון יקר ערך. זאת בשונה מכל כובשיה הקודמים של העיר שראו עצמם כזוכים בה בחסדו של האל וראויים לשלטון נצח. לירושלים, "תפוח האדמה הלוהט" של העולם, מתייחס סטורס בחרדת קודש המהולה בהומור דק ומשרטט בזכרונותיו את מתווה המציאות הקשה והמורכבת במבט מפוכח ואירוני. השפעתו של סר רונלד סטורס על החברה, התרבות והמדיניות בארץ הייתה עצומה וסממניה ניכרים עד היום בחזותה של ירושלים ובתפיסות מינהל ציבורי בה. אחדים מהמפעלים, ובעיקר האדריכליים, בתקופה זו עוררו עניין בשנים האחרונות,  ואולם דמותו של סטורס, המנצח רב ההשראה על ההתרחשויות בזירה הירושלמית, טרם עמדה למבחן המחקר המדעי. התערוכה מקיפה את פועלו של סטורס במעשה המרכבה הבלתי אפשרי של יצירת מרקם חיים עירוני וטקסי כאחד בירושלים: "האגודה למען ירושלים" שייסד ועמד בראשה, עיצוב דמותה התכנונית והאדריכלית של ירושלים, הענקת שמות לרחובות העיר, החייאת המלאכות המסורתיות, כינון מפעלי תרבות וחברה, ביסוס מעמדן של העדות הנוצריות בעיר, הסדרת הפולחן במקומות הקדושים ועוד.
כל אלה מוצגים דרך עיניו של סטורס עצמו: ציטטות מתוך זיכרונותיו, פרוטוקולים של האגודה למען ירושלים ועוד עדויות חזותיות וכתובות למכביר לצד פריטים נדירים מאוסף אלכסנדר.

 

אוצרת: ד"ר נירית שלו-כליפא

מ- 24 אוקטובר 2010 עד- 13 באוגוסט 2011

 

התערוכה מוצגת באדיבות קרן אלכסנדר