בובה של מולדת


על מזכרות וזהות לאומית

 

 התערוכה, העוסקת ב"בובות לאום" שיוצרו בארץ בשנים 1980-1920, חושפת את גלגוליה התרבותיים, ההיסטוריים והחברתיים של תופעה זו.  הבובות השונות והמגוונות מבטאות יחס משתנה ומורכב לסמלים, לערכים ולמיתוסים הקשורים בנושאי לאומיות, אתניות, זהות ישראלית, כור היתוך, רב-תרבותיות ועוד.  

ראוי לציין את עבודותיה בעלות הגוון היהודי האתני של אביבה שטרק-אביב

מן השנים 1930-1920, את עבודותיהן בעלות השליחות הלאומית של אדית סמואל, ויצ"ו ומשכית, בשנים 1960-1950 ואת אלה המשעתקות אותנטיות של מפעלי "פיזנטי", "צברה" ו"ישראדול" בשנים 1980-1970.
התערוכה מבקשת לחקור את נושא בובות הלאום כתופעה בתרבות העממית והפופולארית וכחלק מעולם המזכרות, תוך התייחסות לרקע ההיסטורי והחברתי שבו צמחו.

התבוננות בבובות לאום במדינות שונות בעולם מגלה, כי הן בדרך כלל בבואה קבועה ומייצגת, מעין תמצות של הדימוי הלאומי. המקרה הישראלי מעיד על התפתחות, תמורות, ורב-גוניות של הדימויים, ומכאן עולה השאלה: האם הבובות המיוצרות לאורך שנים משקפות את הישראליות או אולי "ממציאות" אותה?   

 

אוצרת: ד"ר שלי שנהב

מ- 3 במאי עד- 15 בנובמבר 2011