ART [e] FACT: הפנים הרבות של החפץ - מוזיאון ארץ ישראל

ART [e] FACT: הפנים הרבות של החפץ

צילום: סופי ברזון מקאי
צילום: סופי ברזון מקאי

אוצרים מרצים בזום: סדרת הרצאות מקוונות של אוצרי מוז"א

כל תקופה מעמידה את ההמשגה של ה"חפץ" במונחים של חומר, צורה ותוכן. על רקע שינוי ואבולוציה תמידיים, תפיסתנו את מושג ה"חפץ" משתנה, ואיתה משתנה גם היחס שלנו אליו, הדרך בה אנו חווים אותו, האופן בו ניתן להתבונן בו ולהבין אותו, והפרמטרים לפיהם אנחנו מעריכים אותו.

בין אם הוא שימושי, דקורטיבי או פולחני, חפץ יומיומי או יצירת אמנות, או בין אם מדובר בחפץ בעל ערך היסטורי, ערך אסתטי או ערך רגשי, ה"חפץ" ממלא תמיד תפקיד מסויים, פונקציה מסוימת, או אפילו כמה פונקציות במהלך חייו.

ההרצאה תיגע גם בממד ה"א-חומרי" והרעיוני של החפץ, מעבר לפרספציה החושית שמחייבת קרבה פיזית, בניסיון "למסגר" מחדש את היחסים בין "חפץ" ו"יצירה", בין "חיים" ו"תצוגה."

הרצאה מרתקת של אנריאטה אליעזר ברונר, אוצרת בכירה לאומנויות ואוצרת ביתן הזכוכית במוז"א.