נאום תשובה לרב חובלים איטלקי - מוזיאון ארץ ישראל

נאום תשובה לרב חובלים איטלקי
עלייה ב' מאיטליה 1948-1945

עם תום מלחמת-העולם השנייה החלו למעלה מרבע מיליון יהודים, ניצולי השואה, לברוח ממזרח אירופה למרכזה ונעו בעיקר לכיוון מחנות העקורים בגרמניה, איטליה ואוסטריה. רבבות חצו את מעברי הרי האלפים המושלגים ונדדו לאורך המגף האיטלקי, בקוותם להגיע אל חופי הים התיכון ונמליו, ל"שער לציון", ומשם לארץ-ישראל. התערוכה עוסקת בפרק השיא של קורות עלייה ב' – העלייה הבלתי לגאלית, בשלוש השנים המכריעות שבין מאי 1945 ומאי 1948. היא בוחנת את ייחודה של איטליה, הזירה הפוליטית, שנהפכה למקלט לילה ארעי לאלפי ניצולים ולגשר בין אירופה וארץ-ישראל. זירה שהייתה מוקד לפעילותו של המוסד לעלייה ב' ואשר התאפשרה הודות לתנאים הגיאו-פוליטיים ששררו בה, הודות לאופיו של העם האיטלקי; הודות לתמיכת היישוב העברי, הארגון היעיל והחשאי של המוסד לעלייה ב' ופעילותה של עדה סרני, שהייתה ממנהיגיו הבולטים, בקרב הממסד האיטלקי. אךמעל לכל, מביאה התערוכה את סיפורם של הניצולים, את "הסיפור מלמטה", ומתעדת את תרומתה של שארית-הפליטה למערכה המדינית על פתיחת שערי הארץ, בעיקר באירועי אחת הפרשות הגדולות בהיסטוריוגרפיה הציונית שהתרחשה בלה ספציה. בתערוכה מוצגים סרטי ארכיון נדירים המתעדים את מחנה העקורים שפעל באולפני צ'ינצ'יטה ליד רומא ואת בית עליית הנוער בסלבינו, סרט שנעשה באיטליה על פרשת לה ספציה וקטעים מ"גשר בים" המתארים את פעילות הפלי"ם והמוסד לעלייה ב' באיטליה.