קפריסין - מוזיאון ארץ ישראל

קפריסין
אמנות החיים: מחנות המעצר 1946-1949

התערוכה פורשת תמונת עבר מרתקת של חיי רבבות המעפילים, שורדי השואה ברובם, מהם כאלף שהגיעו מארצות צפון אפריקה, שהוחזקו במחנות המעצר בתנאים קשים, רק משום רצונם העז להגיע לחוף מבטחים בארץ ישראל. בין אוגוסט 1945 ועד מאי 1948, כ-70,000 מעפילים הפליגו לכיוון ארץ ישראל, אולם כניסתם נמנעה על ידי שלטונות המנדט הבריטי. למעלה מ-50,000 נעצרו וגורשו לאי קפריסין, מושבה בריטית באותה עת. על סף הכניסה למולדת, שוב מצאו עצמם בתוך מחנות, מוקפים גדרות תיל, עמדות שמירה וזקיפים.

בצריפים ובאוהלים ששימשו למגורים שרר חום כבד בקיץ, קור ולחות בחורף, והם סבלו ממחסור במים, מזון ולבוש כמו גם מבטלה מאונס. התחושה במחנות הייתה קשה, וזיכרון המחנות באירופה עדיין צרב את הנפש.

אולם, ".. אף במציאות זו שקקו החיים" (מתוך אלבום הדפסים 'בגרוש קפריסין' – 1948, המוצג בתערוכה); מציאות החיים הייחודית שיצרו גולי קפריסין מהווה את נושא התערוכה. הודות לפועלה וחוסנה של חברת המעפילים, הסיוע שקיבלו משליחים שהגיעו מהארץ ומארגון הג'וינט, היטיבו להתגבר על קשיי המעצר ואף לרקום מציאות מיוחדת במינה, "חירות בתוך עבדות".

התערוכה מתמקדת באמנות החיים שיצרו העצורים בתוך המחנות ומציגה מנעד רחב של עשייה בתחום התרבות והיצירה; עשייה בתחום החינוך, הכשרה מקצועית, ספורט והגנה עצמית, לצד מופעי תיאטרון, מוסיקה ויצירה אמנותית, שהפכו למוטיב מרכזי בחיי העצורים. באמצעות הדפסים, ציורי אקוורל ורישומים, קריקטורות, עבודות טקסטיל וחפצי נוי, לצד קטעי עיתונות, צילומים וראיונות, ניתן להתרשם ממארג החיים העשיר.

מגוון המוצגים בתערוכה, הנחשף כאן ברובו לראשונה, דומה כי המתין כ-70 שנה, לגולל את סיפורם המיוחד של גולי קפריסין. רבות מן העבודות המוצגות, נוצרו בתנאים של "יש מאין" תוך שימוש בחומרים הזמינים והפשוטים שנמצאו בהישג יד. יש מהן העוסקות בזיכרון איימי השואה, אחרות מתמקדות בתיאור חיי היום-יום, כמו גם ביטוי לערגה לבית ולמשפחה ובשאיפה לבנות חיים חדשים בארץ-ישראל. אוסף נדיר זה, כולל בין השאר עבודות של אמנים ידועי שם, שהחלו דרכם האמנותית בין גדרות התיל. התערוכה מעידה על נחישות רוח האדם, ומאפשרת היכרות מחודשת עם פרק משמעותי בהקמת המדינה.