אירוע נעילת עדות מקומית, יאיר שרקיXהפשוטע - מוזיאון ארץ ישראל

אירוע נעילת עדות מקומית, יאיר שרקיXהפשוטע