מעבדות לעצמאות - סיור מודרך לקהל הרחב בביתן קדמן למטבעות, בהדרכת ד"ר יואב פרחי, אוצר הביתן - מוזיאון ארץ ישראל

מעבדות לעצמאות – סיור מודרך לקהל הרחב בביתן קדמן למטבעות, בהדרכת ד"ר יואב פרחי, אוצר הביתן

בסיור זה נסקור את המטבעות שנטבעו ו/או היו בשימוש בארץ ישראל החל משלהי ימי הבית הראשון ושיבת ציון ועד העת המודרנית. בין אם נטבעו תחת עול זרים ובין אם בתקופות עצמאות יהודית, נראה כיצד הם השפיעו על חידוש הטביעה היהודית בארץ ועל מטבעות מדינת ישראל מתש"ח ועד ימינו.