אמנות בדרך לחלל - מוזיאון ארץ ישראל

אמנות בדרך לחלל

בשנה הבאה עתיד להיות משוגר לחלל אובייקט אמנותי ואתם יכולים לקחת חלק בהרפתקה. הצטרפו לסדנה חווייתית קצרה, בה תוזמנו לפרוץ גבולות, לדמיין וליצור על דף נייר את המחשבות והרעיונות שהייתם רוצים לשלוח לחלל. במפגש קצר נראה כיצד בחלל יש מקום לכולם, נלמד על משימות חלל שונות ומטרותיהם ונאפשר לכם לקחת חלק במשימת החלל הבאה.

בשיתוף עם משימת רקיע