פתיחת התערוכה צלם שען - מוזיאון ארץ ישראל

פתיחת התערוכה צלם שען

אירוע הפתיחה של התערוכה צלם-שען: ישראל איסר אולשטיין (אליצור)

חידת דמותו של צלם סלפי בארץ־ישראל, 1930-1926

דברים: אברהם אילת

הכותל המערבי, אולשטיין עומד במרכז
הכותל המערבי, אולשטיין עומד במרכז