תכנית "אדם סביבה" (מצוינות במוז"א) - מוזיאון ארץ ישראל

תכנית "אדם סביבה" (מצוינות במוז"א)

צילום: אביעד בר-נס
צילום: אביעד בר-נס

שיתוף פעולה בין מוז"א והמחלקה לחינוך יסודי בעיריית תל אביב – תכנית חקר מבוססת מקום, המיועדת לתלמידי כיתות ה-ו מבתי ספר ברחבי העיר.

התוכנית אדם וסביבה (מצוינות במוז"א) מזמנת לתלמידי העיר חוויית למידה חוץ בית ספרית בסביבה מוזיאלית ייחודית ועשירה.

במהלך סמסטר (13 מפגשים) מגיעים התלמידים ליום לימודים קבוע שבמסגרתו הם חוקרים, לומדים ומגלים את אוצרות המוזיאון ואת תכניו, בהם אומנות, ארכיאולוגיה, היסטוריה, צילום ועוד.

אנו מאמינים כי התוודעות מקרוב ובאופן מתמשך למוזיאון ולתכניו מעמיקה את הקשר של התלמידים לסביבתם, ותורמת לפיתוחן של מחויבות ומעורבות חברתית ותרבותית.

כמו כן, התוכנית מפגישה בין תלמידים מבתי ספר שונים ובכך מקדמת יצירת קשרים חדשים בין ילדי העיר.

*התוכנית אינה מיועדת לקהל הרחב והרישום אליה מותנה בהשתתפותו של בית הספר בפרויקט זה.
*מילוי טופס ההרשמה ללא ביצוע תשלום אינו מבטיח את ההרשמה לתכנית.