Loop-de-Loop, 2018, יותם בהט - מוזיאון ארץ ישראל

Loop-de-Loop, 2018, יותם בהט

 
 
צילום: הדר סייפן

מה

נחושת, כסף, פלדה; צורפות קלאסית, הרמה

מי

יותם בהט, יליד 1994

למה

"הכנתי קפיץ דרכו אני מדגים תהליך של ״הזרה״, מושג שמטרתו ׳לשבש׳ את האופן שבו אנו קולטים את העולם על מנת לחדש את קליטת הדברים מתפיסה אוטומטית של כוח ההרגל, להתבוננות וחוויה מעמיקה ורגישה. תהליך ההזרה מתקיים על ידי שינוי צורת חומר הגלם של הקפיץ מחוט עגול וקפיצי לפח שטוח ונוקשה. שינוי זה הוליד טכניקה חדשה ליצירת הקפיץ מהפח, המחייה מחדש את ההתבוננות באובייקט המוכר ומאפשר קליטה מחודשת."

איפה

העבודה מוצגת בביתן הזכוכית, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב, מוז"א – מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב.